Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

Ontvangen op zaterdag 25 juni 2011

16.00 u

Nota van de zienster: Vlak voordat ik deze boodschap ontving, was ik net klaar met het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid toen de Heilige Geest mij plots aankondigde dat ik een boodschap van God de Vader ging ontvangen. Ik trilde van de zenuwen. Ik stelde toen de vraag: “In wiens naam komt U?” Dit was het antwoord:

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. Mijn uitverkoren dochter, Ik spreek vandaag tot jou zodat Ik de mensheid kan informeren over de liefde die Ik voor allen bezit.

Velen kennen Mij niet. Ze denken dat ze dat doen, maar voor miljoenen van Mijn kinderen ben Ik gewoon een gezichtsloze entiteit. Ze weten zo weinig van Mijn verlangen om hen in staat te stellen Mij van hen te laten houden zoals dat hoort te zijn.

Mijn naam wordt in de wereld terloops gebruikt door velen die niet erkennen dat het door Mijn hand was dat de wereld en zijn schepsels gemaakt werden. Wat diegenen betreft die dat wel erkennen: zij zijn in de war over wie Ik Ben en zijn enigszins bang voor Mij. Ik moet niet gevreesd worden want Mijn liefde voor al Mijn kinderen is puur. Ik houd zoveel van jullie dat Ik het allergrootste offer bracht om jullie terug naar Mijn armen te voeren en jullie de gelegenheid te bieden om gered te worden van de Bedrieger. Ik zond Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, naar de wereld zodat jullie de waarheid over de liefde zouden kunnen begrijpen. Deze liefde zal, wanneer jullie deze aannemen, jullie allen redden.

Mijn Hart is gebroken door de manier waarop zovelen van jullie je niet tot Mij zullen wenden en Mij jullie liefde betonen. Ik smacht ernaar dat jullie je omkeren en Mij om hulp vragen. Jullie hoeven Mijn liefde niet te vrezen, want het was door Mijn liefde dat jullie je eerste adem kregen. Ik heb ieder van jullie geschapen naar Mijn gelijkenis zodat Ik een familie zou kunnen hebben. Ik heb de wereld uit pure liefde geschapen zodat jullie, Mijn kinderen, dit Paradijs met Mij zouden kunnen delen. Dat werd zo liefdevol geschapen dat elk kleinste detail zorgvuldig opgebouwd was. Zo gelukkig was Ik toen het Paradijs op aarde geschapen was, dat de engelen jubelden en de Hemel in lichterlaaie stond door de vlammen van liefde, die geen mens ooit zou kunnen bevatten. En toen werd dit door de zonde, teweeggebracht door de slang, verwoest.

Mijn kinderen, laat het Mij uitleggen. Voor Mij is de tijd gekomen om het Paradijs dat Ik zo liefdevol geschapen heb terug te winnen zodat we weer één familie kunnen worden.

Een familie die zeer hecht zal worden door de sterke banden van liefde, die deze samen zullen houden.

Dit Nieuw Paradijs op aarde wordt nu gepland voor al Mijn kinderen.

Het zal 1000 jaar duren op aarde en niemand mag uitgesloten worden, want dat zou Mijn Hart breken. Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest doen hun best om jullie terug naar Mijn liefdevolle schoot te brengen zodat het Paradijs, dat in het begin geschapen werd, opnieuw als het allergrootste geschenk tevoorschijn kan komen opdat al Mijn kinderen ervan zullen kunnen genieten.

Dit Paradijs zal een plaats van liefde, schoonheid en zaligheid zijn, en de thuishaven voor al diegenen die zuiver van hart en ziel zijn. Het is bestemd voor elke ziel op aarde en is het doel dat in elke en iedere ziel op aarde vervat ligt, met inbegrip van diegenen die dat niet beseffen.

Mijn Zoon spreekt tot de wereld en treft voorbereidingen om tijdens de Waarschuwing Zijn grootse barmhartigheid te tonen om alle zondaars een kans te geven om van het Nieuw Paradijs op aarde te genieten.

Jullie moeten naar Mijn stem luisteren. Ik roep jullie allen op om op te letten. Keer terug naar Mij! Neem aan dat Ik besta! Dat Ik de bron van alle leven ben, van de hele schepping, van alle zaligheid. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie verwelkomd worden in Mijn Paradijs op aarde dat alles biedt waarvan jullie ooit zouden kunnen dromen. Luister naar Mijn Zoon en de boodschap die Hij aan de wereld geeft om jullie allemaal te bekeren! Want aan diegenen die zelfs dan niet zullen luisteren, of die het pad van de afschuwelijke zonde aanhouden, zal geen barmhartigheid betoond worden.

Ik Ben de God van de hele schepping. Ik Ben de God van liefde, van mededogen. Ik Ben eveneens de God der gerechtigheid. Mijn hand zal op de mensheid neervallen die, door de kwade trouw aan de Boze, weigert om het pad van liefde en de Waarheid te volgen.

Want voor Mij is nu de tijd gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen, wat door de zonde geen mens zal tegenhouden. Als ze dat zouden proberen, zullen ze voor eeuwig verloren gaan.

Ik Ben jullie God, jullie Schepper. Mijn liefde vergaat nooit. Deze staat in vuur en vlam en is vol diepe tederheid voor jullie om jullie terug naar Mij te brengen, naar het erfdeel dat Ik zo liefdevol geschapen heb. Door de zonde zullen veel van Mijn kinderen hun recht op dit erfdeel verspeeld hebben en moeten terugtreden om diegenen die daadwerkelijk van Mij houden ongehinderd de deuren te laten binnengaan.

Alsjeblieft, kinderen, wimpel Mijn smeekbede aan de mensheid niet af! Aanvaard de barmhartigheid die nu door Mijn geliefde Zoon aangeboden wordt!

Neem deze met open armen aan!

God de Vader

Schepper en Maker van alle dingen

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap: Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

maandag 20 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie