Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

Ontvangen op woensdag 22 juni 2011

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Zij, Mijn geliefde kinderen, moeten weten dat wanneer Ik weldra kom, zij oog in oog met Mij zullen komen te staan. Hoe verlang Ik ernaar om hun te tonen dat Ik wel degelijk besta, en hoe wacht Ik op de vreugde op hun gezicht wanneer zij Mijn liefde en barmhartigheid aanschouwen.

Want veel van Mijn kinderen zullen neervallen en tranen van opluchting huilen, tranen van vreugde en geluk, tranen van verwondering en liefde. Want het zal daarna eindelijk mogelijk zijn om een nieuw leven te leiden waarin allen de waarheid van Mijn Leer kunnen navolgen.

Mijn kinderen zullen de betekenis van deze grootse daad van barmhartigheid niet bevatten, het grootste geschenk dat ooit aan de mensheid verleend werd sinds de kruisiging. Want het zal door dit geschenk van de Waarschuwing zijn dat de ogen van de mensen eindelijk geopend zullen worden voor de waarheid over hun hele bestaan op deze aarde en daarbuiten.

Diegenen die vandaag in deze wereld leven, moeten beseffen hoe bevoorrecht ze zijn dat hun het bewijs van het bestaan van God, de Eeuwige Vader, en Mij, Zijn geliefde Zoon, gegeven gaat worden, hoewel dat jullie begrip te boven gaat.

Verval na de Waarschuwing niet terug in jullie oude gewoontes

Ik druk jullie nu op het hart dat, van zodra jullie Mijn aanwezigheid gezien hebben en er jullie getoond werd hoe de zonde Mij niet enkel beledigt maar jullie ook voortdrijft langs het pad naar de hel, jullie nooit in jullie oude gewoontes mogen vervallen.

De periode na de Waarschuwing is cruciaal voor de wereldvrede en jullie redding. Wijs dit geschenk niet af! Grijp het met beide armen aan! Laat de Waarschuwing jullie eendrachtig in Mij brengen! Wanneer jullie dat doen, en om leiding bidden, zullen jullie beloond worden met het Nieuw Paradijs waar jullie niets te kort zullen komen. 

Verheug jullie! Luister naar Mij! Neem Mijn boodschap ter harte en laat Mijn liefde jullie omhullen op de weg naar Mijn glorieus Koninkrijk!

Ik houd van jullie allemaal. De volgende keer dat jullie een steek van liefde voor een andere medemens in jullie hart voelen, denk er dan aan dat dit geschenk van Mij komt. Zonder liefde is er geen leven.

Jullie goddelijke Koning van barmhartigheid

Jezus Christus

Zoon van God, de Eeuwige Vader

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

maandag 20 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie