Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

Ontvangen op donderdag 30 juni 2011

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Op deze manier zullen meer mensen de wereld kunnen vertellen hoe ze zich op de Waarschuwing moeten voorbereiden. Mijn Hart barst van vreugde wanneer Ik in alle uithoeken der aarde de liefde zie die Mijn kinderen voor Mij bezitten. Mijn liefde vergaat nooit. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zijn vervuld van Mijn liefde, die zij in hun hart voelen. Nu kunnen zij aan de wereld, waaronder de cynische mensen, vertellen hoezeer zij Mij vereren door tegenover allen Mijn heerlijkheid te loven. Want die moedige en liefdevolle schepsels van Mij zullen nu diegenen die zich tegen Mij verzetten, naar de waarheid over waarom zij in eerste instantie op deze aarde zijn, trekken.

De Hemel verheugt zich met diegenen die hun liefde voor Mij openlijk op het internet verkondigen. Mijn liefde voor hen zwelt verder aan waardoor Mijn genaden over elk van hen uitgestort zullen worden, zich uitstrekkend van de ene hoek van de aardbol naar de andere.

Ik kom nu om jullie voorafgaand aan de Dag des Oordeels te redden

Onthoud één les, kinderen! De waarheid van Mijn Leer veranderde nooit. Menselijk falen, de zonden van Mijn gewijde dienaren en diegenen die de Waarheid misbruikt hebben om deze te schikken naar hun eigen ambities, kunnen Mijn naam bezoedeld hebben maar ze veranderen nooit wie Ik Ben. Ik Ben de Redder van de mensheid. Ik kwam de eerste keer om jullie te redden om de vergeving van de zonden mogelijk te maken. Nu kom Ik opnieuw om jullie voorafgaand aan de Dag des Oordeels te redden.

Omdat Mijn liefde zo krachtig is, zal deze nu door de kracht van de Heilige Geest de hele wereld doordringen om jullie terug in de schoot van Mijn tedere liefde te trekken. Voel nu Mijn liefde, kinderen! Laat jullie teleurstelling over de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij, Jezus Christus, of Mijn Eeuwige Vader niet de rug doen toekeren!

Aan diegenen die Mij de rug toekeerden vanwege de zonden van de Kerk

Het is door de zonde dat jullie geneigd waren de Waarheid weg te stoppen. Diegenen van jullie die de Kerk de schuld geven van jullie gebrek aan geloof in Mij, zijn niet eerlijk met zichzelf. Want als jullie werkelijk van Mij houden, zouden jullie geen uitvluchten verzinnen. Kinderen, Satan is nu overal ter wereld aan het proberen om jullie bij elke gelegenheid ervan te overtuigen dat jullie geloof niet relevant is, niet belangrijk, dat jullie geloof jullie geen plaats in de Hemel zal garanderen. In sommige gevallen geloven jullie dat Gods barmhartigheid oneindig is en dat jullie gered kunnen worden van zodra jullie een leven leiden waarin jullie anderen geen kwaad berokkenen. Jullie dagen Mij heel vaak uit wanneer jullie Mij de schuld geven van het kwaad in de wereld. Het is dan dat jullie boos worden op Mij en God de Eeuwige Vader. Hoe kan God zich op de achtergrond houden en toestaan dat een dergelijk kwaad zich manifesteert in de wereld? Terwijl moord, verkrachting, abortus, foltering, hebzucht en armoede bestaan? Jullie moeten daar nu mee stoppen en naar Mij luisteren!

Denk eraan dat de zonde, veroorzaakt door Satan van wie de meeste mensen tegenwoordig niet meer geloven dat hij bestaat, eenieder van jullie kan aantasten door het geschenk dat jullie van jullie Schepper, God de Vader, kregen. Dit geschenk van de vrije wil is aan iedereen gegeven. Sommigen gebruiken dit geschenk voor goede werken waarbij ze allen liefde betonen, terwijl anderen deze misbruiken om van anderen te profiteren. Wanneer Satan hen, door hun eigen zwakke vrije wil, tot zich trekt, dan zullen ze vatbaar worden voor het plegen van gruweldaden. De vrije wil behoort jullie toe, kinderen. Wanneer deze door de zonde bedorven raakt, volgt er chaos in de wereld. God de Vader kan jullie niet dwingen met iets op te houden, of het nu goed of fout is. Want Hij zal niet ingaan tegen jullie vrije wil. Hij zal jullie altijd ertoe aanzetten te bidden om de genaden te ontvangen die nodig zijn om de zonde te vermijden. Het zal uit vrije wil zijn dat jullie één van de twee beslissingen zullen nemen. Jullie tot God wenden, of jullie laten verleiden door de leugens van Satan die jullie geest zal wegdraaien van de Waarheid.

Vergeet niet dat Ik de Waarheid ben! Satan wil niet dat jullie de Waarheid inzien. Hij zal jullie intelligentie aanwenden en gesofisticeerde argumenten voorleggen om jullie te verleiden. Hij kan er jullie zelfs van overtuigen dat iets slecht is, terwijl het goed is. Wanneer jullie dus menen dat het vanwege de zonden van de Kerk schijnheilig is om zich tot lof van God op gebed te richten, moeten jullie inzien wat voor een misleiding dit is. Een andere manier om jullie ertoe aan te zetten en jullie van Mij, de Waarheid, af te keren. Toon Mij nu jullie liefde, kinderen, door op te staan en in een ongelovige wereld Mijn naam te verdedigen!

Zeer spoedig zullen jullie anderen aanmoedigen naar jullie inzichten te luisteren. Net zoals diegenen die beweren dat ze niet in Mij geloven luid uitschreeuwen hoezeer zij Mij haten, moeten jullie de wereld nu vertellen dat jullie van Mij houden. Pas dan zal in de wereld de massale bekering in beweging gezet worden. Laat Mij jullie nu oprichten zodat jullie Mijn kinderen erop kunnen voorbereiden om Mijn Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Denk eraan dat alleen diegenen die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven dit Paradijs kunnen binnentreden!

Ga nu en breng Mij de schare!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap: Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

maandag 20 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie