Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

Ontvangen op zaterdag 25 juni 2011

15.00 u

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Hij, Mijn kind, heeft jou uitverkoren als één van de belangrijke boodschappers voor deze tijden opdat de verdwaalde zielen gered worden. Zeg de mensen dat ze Mijn allerheiligste Rozenkrans moeten bidden, zelfs de niet-Katholieken, want dat is het sterkste wapen tegen de invloed van de Bedrieger die kreunt van de pijn wanneer deze gebeden wordt. Zijn macht verzwakt wanneer Mijn kinderen dit gebed opzeggen. Hoe meer Mijn kinderen de Rozenkrans bidden, hoe meer zielen er gered kunnen worden.

Jij, Mijn kind, hebt een zeer moeilijke missie, veel zwaarder dan elk van de profeten uit de geschiedenis. Dat komt door de duisternis van geest in de wereld. Nooit eerder is er zo’n duisternis neergedaald terwijl Mijn kinderen Mijn Zoon de rug toekeren. Hij die een vreselijke dood stierf om hen te redden. Zij zijn dat echter niet alleen vergeten, maar kiezen er ook voor om Zijn bestaan zelf te ontkennen.

Het gebed tot Mij, jullie gezegende Moeder, pijnigt de Boze, die ineenkrimpt en zijn macht verliest wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt. Dit is het wapen dat Mij gegeven werd zodat Ik kan helpen om de verdwaalde zielen te redden voordat Ik de kop van de slang definitief verpletter. Onderschat nooit de kracht van de Rozenkrans, want zelfs maar één groep mensen die zich toeleggen op de regelmatige devotie voor Mijn heilige Rozenkrans, kan hun natie redden. Zeg Mijn kinderen bedachtzaam te zijn wanneer ze het gebed de rug toekeren, want als ze dat doen, stellen ze zich wijd open zodat de Bedrieger hen door zijn bekoorlijk maar gevaarlijk pad in de val kan lokken. Breng Mijn kinderen naar het Licht door de devotie voor Mijn allerheiligste Rozenkrans te verspreiden!

Jullie geliefde Moeder

Maria, Koningin van de vrede

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap: Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

maandag 20 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie