Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

Ontvangen op zaterdag 25 juni 2011

1.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Je zegt wellicht dat zij niet luisteren, maar zij kunnen niet luisteren als zij niet horen. Wees nu dapper, spreek tot zovelen als je kunt! Vraag de mensen om het nieuws van Mijn Woord te publiceren! Bel hen op! Vraag het hun! Leg uit dat ze Mijn boodschappen moeten lezen voordat ze deze afwijzen! Want pas wanneer ze de kracht voelen die uit Mijn goddelijke lippen komt, wanneer Mijn Geest hun geest zal aantrekken, zullen ze eindelijk beseffen dat Ik het ben die met de wereld communiceert.

Ik ben bedroefd, Mijn dochter, door de hoge barricades en diepe kloven die vandaag de dag elke poging van Mijn gezegende Moeder en van Mij, haar dierbare Zoon, om door zieners tot de wereld te spreken, tegenhouden. In het verleden heerste er een beetje meer nederigheid. Tegenwoordig is deze belangrijke eigenschap verdwenen. In plaats daarvan is er een wereld waarin alles wat menselijke intelligentie, allure of fysieke aantrekkingskracht uitstraalt, algemeen erkend wordt als een prioriteit in het leven van de mensen. Hun spiritualiteit is afgestorven. Zij, Mijn dochter, zijn slechts lege hulzen. Hulzen die wanneer ze opengebroken worden, niets voorstellen. Waar Mijn kinderen naar moeten streven, is inhoud van de ziel. Voor veel mensen is dat moeilijk, en dan vooral voor diegenen wier geest vol met menselijke wijsheid zit waardoor er nog maar weinig ruimte overblijft voor spirituele wijsheid.

Het gebrek aan spiritualiteit, aangewakkerd door de heerschappij van Satan, is zodanig dat de mensen ten prooi gevallen zijn aan het openstellen van hun ziel om te zondigen. Een gebrek aan spiritualiteit of geloof in God levert een ziel over aan het bederf van de Bedrieger. De koning van de leugens voert de zielen naar de overtuiging dat om volkomen te worden niet meer dan alleen het lichaam en de geest met elkaar verweven zijn. Jullie kunnen helaas niet volkomen zijn zonder jullie ziel.

Wat is jullie ziel?

Veel mensen weten niet wat hun ziel is. Hoe deze voelt en hoe ze te herkennen. Is het jullie geest, jullie geweten? Het antwoord is eenvoudig. Je ziel ben jij. Het is wie je bent, je geweten, je overtuigingen, je begrip, of dat nu de Waarheid vertegenwoordigt zoals ze is, of de Waarheid zoals je wilt geloven dat ze is. Het is geen apart deel van jullie, lieve kinderen, iets dat tot een andere wereld behoort. Ze is in elk menselijk wezen aanwezig.

Er kan voor jullie ziel gezorgd worden door Mijn onderrichtingen op te volgen. Ze kan verwaarloosd worden door de zonde, die zeer moeilijk te vermijden is. Maar ze kan terug vervolmaakt worden door te biechten of spijt te betuigen en opnieuw te beginnen. Of ze kan verwoest worden. Sommigen verderven hun ziel welbewust door, vanwege de geneugten of ondeugden van deze wereld, te zondigen met volle kennis van wat ze aan het doen zijn. Anderen ontkennen dat ze een ziel hebben. Hun arrogantie overtuigt hen ervan dat ze alles weten. Dat het leven begint en eindigt op deze aarde.

En dan zijn er die jonge zielen die, niet door hun eigen schuld, door ouders grootgebracht zijn in tijden van overvloed waardoor zij in materialistisch opzicht niets tekort kwamen. Hun religie is gebaseerd op materieel gewin. Door te streven naar nog meer prikkels blijft hun ambitie toenemen, totdat er uiteindelijk niets anders meer is waarnaar zij kunnen streven tot de dood hen in de ogen kijkt. Dan zijn ze verloren. Onthutst. In de war. Door een diep, misselijkmakend gevoel van binnen weten ze dat er iets mis is. De ziel vertelt het hun, maar ze weten niet hoe te reageren. Zij zijn degenen die jullie moeten redden.

Ik doe een beroep op al Mijn volgelingen wijd en zijd om Mij al Mijn arme kinderen te helpen redden. Ik weet dat Ik om een buitengewone daad van edelmoedigheid van jullie kant vraag. Het is een enorme verantwoordelijkheid. Maar door aan Mijn Allerheiligste Wil te gehoorzamen, zullen jullie Mij helpen om een groot deel van de wereld te redden uit de greep van Satan en de terreur die hij hanteert.

Ga nu heen, Mijn volgelingen, jullie allemaal, en draag Mijn Woord uit naar een afgematte, misleide en gedesillusioneerde wereld. Mijn genaden zullen over ieder van jullie uitgestort worden, zelfs voor slechts één bekering – voor één ziel die aan de verschrikking van de hel kan ontkomen.

Ik houd van jullie allemaal. Ik omhels jullie, Mijn volgelingen, Mijn dierbare kinderen van overal. Wat een troost brengen jullie Mij toch dagelijks. Hoe beuren jullie Mij op. Breng Mij nu meer zielen!

Jullie goddelijke Verlosser

Redder van de hele mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap: Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

maandag 20 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie