Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

Ontvangen op donderdag 23 juni 2011

22.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. Nu weet je hoe belangrijk het is om het Mij mogelijk te maken om gedurende deze meest bijzondere tijd, in Mijn persoonlijk gezelschap, dergelijke genaden over zielen uit te storten.

Hoe kan men verdwaalde zielen herkennen?

Vandaag wil Ik met je praten over de verdwaalde zielen in de wereld en hoe men hen kan herkennen. Mijn volgelingen geloven vaak ten onrechte dat de verdwaalde zielen diegenen in doodzonde zijn. Dat is niet noodzakelijk waar. Een verdwaalde ziel kan een persoon zijn die niet in Mij of Mijn Eeuwige Vader gelooft. Verdwaalde zielen kunnen ook die kinderen zijn die zo opgaan in hun dagelijks streven naar het verdienen van geld, het opbouwen van rijkdom, carrières, en het hunkeren naar materiële zaken. Allemaal omwille van de vreugde die zij geloven dat deze dingen hun zal brengen in hun toekomstig leven. Dit zijn doodgewone mensen, goede mensen, maar die Mij de rug toekeren.

Veel van deze kinderen van Mij zijn goed van hart. Zij kunnen vol liefde voor hun medemensen, familie en vrienden zijn. Zij kunnen populair en zeer geliefd zijn. En toch kunnen het verdwaalde zielen zijn. Hoe komt dat, vragen jullie je wellicht af. Omdat zij niet geloven dat hun ziel net zo belangrijk is als hun lichamelijke behoeften, en dus verwaarlozen zij deze. Door hun ziel te verwaarlozen zijn ze vatbaar voor bekoringen, die elke dag op hun weg geworpen worden. Het valt hun moeilijk om aan aardse goederen te weerstaan zonder voor ogen te houden dat de tijd die zij in hun ambities investeren, besteed zou kunnen worden om anderen door de kunst van het delen liefde te betonen. Uit geldbejag kunnen zij hovaardig worden. De hoogmoed maakt het moeilijk om zich als ware volgelingen van Mij te gedragen.

Kinderen, als jullie al jullie tijd doorbrengen met het najagen van de dromen die de wereld volgens jullie te bieden heeft – rijkdom, bezittingen en machtsposities – blijft er nog maar weinig tijd over om te bidden of jullie ziel te voeden voor het volgende leven. Zoveel van Mijn kinderen kunnen nooit begrijpen waarom aardse goederen hen innerlijk leeg achterlaten. Zij luisteren niet naar die volgelingen van Mij die de Waarheid kennen. Door na te laten om het bestaan van God, de Almachtige Vader, te erkennen, kunnen zij er niet in slagen om iemand anders te plezieren dan zichzelf. Uiterlijk leiden deze mensen een actief, gezond en zorgeloos leven vol plezier. Maar dit soort levensstijl kan niet op de juiste manier bereikt worden zonder in het eeuwig leven te geloven. De nederigheid ontbreekt in hun leven.

Jullie zeggen wellicht om hen te verdedigen: Maar zij moeten hun familie voeden en zich om anderen bekommeren die op hen rekenen, en dus zetten zij zich toch in voor deze doelen? Mijn antwoord daarop is: Neen, dat doen ze niet. Zij hebben niet tot doel hun familie te voeden. In veel gevallen beogen zij uitspattingen om hun begeerten te bevredigen. Hoe meer ze dat doen, hoe meer ze voor Mij en Mijn Eeuwige Vader verloren raken.

Tenzij Mijn kinderen wakker worden en de manieren herkennen waarop Satan al de opgehemelde aantrekkelijkheden van de wereld aanwendt om jullie in een vals gevoel van materialistische zekerheid te zuigen, kunnen jullie niet tot Mij komen. Er moet in dit leven tijd doorgebracht worden tot lof van jullie Schepper – door met liefdadigheidswerken voor jullie naaste te zorgen – door de noden van anderen boven jullie eigen noden te stellen – door in Mijn voetstappen te treden.

Als Mijn kinderen niet in God de Vader geloven, of wel in Hem geloven maar er gemakshalve voor kiezen om enig eerbetoon aan Hem terzijde te schuiven omdat ze meer bezig zijn met wereldse zaken, zal het hen moeilijk vallen om de poorten van de Hemel, het ware Paradijs waarnaar zij hunkeren, binnen te gaan. De aarde is slechts een fase in heel jullie bestaan. De Hemel, zelfs maar een glimp van wat deze biedt, kan niet ervaren worden tijdens jullie leven op aarde. Geen enkele van deze wereldse aantrekkelijkheden zijn de moeite waard om nagejaagd te worden als dat betekent dat jullie het juweel, dat de Hemel is, verspelen.

De essentiële eigenschappen om Mijn glorieus Koninkrijk te kunnen binnengaan, zijn geloof, liefde, nederigheid en een verlangen om Mij te behagen.

Jullie geliefde Leraar en Redder van de hele mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap: Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

maandag 20 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie