Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

Ontvangen op zondag 26 juni 2011

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. Dit moet hun verteld worden zodat ze zullen weten wat ze kunnen verwachten. Als ze hun hart openstellen voor dit groots moment van Goddelijke Barmhartigheid zal hun de kans op eeuwig leven gegeven worden.

Deze Grote Waarschuwing is de uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina. Deze grootse daad van Mijn barmhartigheid werd voorzegd, en het zal tijdens de Waarschuwing zijn dat Mijn grote barmhartigheid de hele wereld zal omhullen. Mijn Bloed en water zullen eruit spuiten zodat jullie allen eindelijk de Waarheid zullen kennen. Vertel diegenen die niet in Mij, of Mijn Eeuwige Vader, geloven dat deze gebeurtenis zich zal afspelen. Wanneer dat dan gebeurt, zullen zij bestand kunnen zijn tegen de schok van Mijn barmhartigheid, die tijdens de Waarschuwing miljoenen zielen zal redden uit de greep van Satan. De Waarheid zal, zodra deze geopenbaard wordt, zovelen behoeden voor het vuur van de hel.

De Heilige Geest, die daarna overal in Mijn kinderen aanwezig is, zal de werken van de Boze helpen verijdelen. Jullie moeten allemaal het Woord, over hoe de mensen hun ziel op voorhand moeten voorbereiden, verspreiden. Want zelfs de gelovigen moeten beseffen dat ook zij het emotioneel verontrustend zullen vinden om hun eigen zondig gedrag uit het verleden te zien zoals dat er voor Mij uitziet.

Ik roep jullie allen nu op om naar de biecht te gaan. Wat de andere Christenen betreft: jullie moeten neerknielen en bidden om verlossing. Voor diegenen die niet zeker zijn van deze profetie: houd jullie hart alsjeblieft open, want wanneer jullie van deze ecologische maar bovennatuurlijke gebeurtenis getuige zullen zijn, moeten jullie beseffen dat dit het grootste wonder is dat jullie ooit zullen zien en dat dit Mijn groot geschenk aan jullie allen is. Denk daarover na! Dit is hoe de dag van het Laatste Oordeel zich zal ontvouwen, alleen zullen jullie deze keer niet veroordeeld worden. Jullie zullen een nieuwe start krijgen waarbij jullie ziel gered zal zijn om jullie in staat te stellen deze terug naar het niveau dat Ik verlang te brengen.

Gelovigen, bid nu met heel jullie hart voor de anderen opdat ze gered zullen worden!

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap: Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

maandag 20 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie