Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

Ontvangen op maandag 20 juni 2011

11.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. Ik zal Mij zeer spoedig tonen aan elke man, vrouw en ieder kind.

Deze prachtige dag waarop Ik hun Mijn barmhartigheid zal tonen, in tegenstelling tot Mijn gerechtigheid, moet door allen toegejuicht worden. Verheug jullie, want jullie zullen Mij allemaal, elk en ieder van jullie, voor het eerst in de ogen kijken!

Velen zullen vervuld zijn van liefde en geluk want dit is een wonderbaarlijke hereniging. Anderen zullen bevreesd zijn. Maar er valt niets te vrezen want Ik houd van jullie allemaal. De zonde zal de enige afscheiding zijn, maar als jullie tot inkeer komen en de waarheid over jullie misdrijven tegen Mij en Mijn Eeuwige Vader aannemen, zullen jullie de geweldige barmhartigheid beseffen die jullie verleend wordt. Diegenen die bevreesd zullen zijn, heb Ik dit te zeggen. Angst komt voort uit de zonde. Met zonde in jullie ziel zullen jullie op een afstand van Mij blijven. Erken jullie zonden als dat wat ze zijn, een menselijke zwakheid! Kijk dan naar Mij en Ik zal jullie naar het eeuwig leven en de Waarheid voeren!

Mijn grootse barmhartigheid brengt schitterend nieuws

Mijn grootse barmhartigheid brengt schitterend nieuws aan Mijn kinderen over de hele wereld, want wanneer dit - de Grote Waarschuwing - plaatsvindt, zullen jullie de kans krijgen om jullie leven ten goede te veranderen. Zodra de waarheid van Mijn bestaan geopenbaard is, zal de bekering wijdverspreid zijn.

Dan, en pas dan, na het plaatsvinden van de Waarschuwing, zal aan de wereld de kans gegeven worden om de grote kastijding, die zal volgen als de zondaars niet massaal tot inkeer komen, af te weren. Want dan zal de hand van Mijn Vader overal neerkomen op diegenen die weigeren de Waarheid te horen – diegenen die de liefde de rug toekeren, de liefde voor Mij en jullie broeders en zusters. Want jullie zondige wegen zullen in dat stadium niet meer geaccepteerd worden. Want dat zou de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Er zal niet toegestaan worden dat Satans machtige invloed zijn ijzeren greep op de mensheid behoudt. Diegenen die koppig het verdorven pad volgen, waarbij ze Mijn kinderen vervolgen, zullen tegengehouden worden.

De grote kastijding

Een grote kastijding, zoals er sinds de tijd van Noah geen meer meegemaakt werd, zal door God de Eeuwige Vader ontketend worden. Mijn volgelingen die wellicht zeggen dat dit niet de manier is waarop Jezus spreekt, moeten zich nu deze vraag stellen. Als Jezus vol barmhartigheid is, waarom zou Hij, of God de Vader, dan toestaan dat het leger van Satan Mijn kinderen terreur blijft opleggen? Het is uit liefde voor al Gods kinderen dat deze grote kastijding zal plaatsvinden. Kom tot inkeer, jullie allen! Verwerp de loze beloftes van Satan! Verwerp het bedrieglijke, lege leven dat hij jullie aanbiedt! Neem aan dat wanneer jullie vandaag de dag horen dat Mijn naam in de wereld verworpen wordt, dit het rechtstreeks resultaat van de invloed van Satan is. Tot Mijn kinderen zich van hem afkeren, kan er in deze wereld geen vrede heersen.

Aanvaard deze waarschuwing als een boodschap van zuivere liefde! Aan de machtshebbers zeg Ik dit. Verwerp de leugens waaraan jullie trouw beloofd hebben, of onderga de gevolgen!

De grote barmhartigheid die Ik jullie tijdens de Waarschuwing zal tonen, is de oplossing voor een Nieuw Tijdperk van Vrede. Neem deze aan en de kastijding zal afgewend worden! Verwerp deze en dan kunnen alleen de volgelingen van Mij gered worden! Voor de rest van jullie zal het dan te laat zijn.

Jullie liefhebbende Redder

Rechtvaardige Rechter

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie