Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Intellectueel snobisme beledigt Mij

Ontvangen op woensdag 15 juni 2011

10.00 u

Vandaag, Mijn dochter, wil Ik die toegewijde volgelingen van Mij, die openlijk Mijn naam verkondigen, waarschuwen om de waarheid van Mijn Leer te volgen en omzichtig te werk te gaan.

Ik houd van al Mijn volgelingen, en in het bijzonder van diegenen die te allen tijde blijk geven van nederigheid. Ik raak echter gefrustreerd wanneer plechtstatige en ernstige Christenen die Mijn Woord spreken, Mijn onderrichtingen op een luide en dictatoriale wijze proberen te analyseren. Mijn Woord verspreiden is voor hen niet genoeg, ze vinden dat ze over Mijn onderrichtingen een menselijk intellectueel debat moeten voeren dat maar tot één doel dient. Om aan anderen te bewijzen dat zij bekwamer zijn om Mijn allerheiligste Woord te begrijpen. Ze zijn er zo op uit te bewijzen dat ze in hun onderscheiding het bij het rechte eind hebben, dat ze Mijn ware volgelingen verdelen. Hun plechtstatige en ernstige devotie tot Mij kan hun ware liefde voor Mij, die altijd uit nederigheid dient voort te komen, vaak krachteloos maken.

Zij moeten hun luide stemmen, vol intellectuele kritiek, stil houden. Zij moeten daarmee ophouden, naar Mijn stem luisteren en weerstaan aan de drang om hun kennis over geestelijke zaken aan anderen te bewijzen. Wanneer zij dat toch doen, maken zij zich schuldig aan de zonde van hoogmoed. Zij kennen Mij helemaal niet. Want zij nemen de tijd niet om zich stil te houden en zich voor Mijn ogen, die alziend zijn, te vernederen. Tot deze plechtstatige volgelingen van Mij klein worden in Mijn ogen en zich voor Mij buigen, zal Ik hen niet tot Mij kunnen trekken.

Verheerlijk Mij! Houd Mijn woord in ere! Volg Mijn voorbeeld na! Vervolg nooit anderen in Mijn naam, vooral jullie medechristenen niet!

Jullie geliefde Leraar en Redder

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie