Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bereid jullie familie erop voor om Mijn kruis in de lucht te aanschouwen!

Ontvangen op woensdag 8 juni 2011

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu onderga. Het eerste gevoel is er één van geluk omdat Ik zoveel barmhartigheid naar Mijn kinderen ga brengen tijdens de Verlichting van het Geweten, welke dichtbij is. En dan zijn er Mijn tranen van grote droefheid om diegenen die zich niet bewust zijn van deze gebeurtenis en die onvoorbereid zijn. Mijn kinderen zullen aan zoveel mogelijk vrienden en familie moeten vertellen over deze grote gebeurtenis om hun ziel te redden. Het maakt niet uit dat ze lachen en de spot drijven met jullie beweringen, want achteraf zullen ze jullie dankbaar zijn. Vertel hun de Waarheid! Vraag hun om zich ervoor open te stellen! Ze zouden bewust gemaakt moeten worden van wat ze zullen aanschouwen, want wanneer ze dan Mijn kruis in de lucht zien, zullen ze voorbereid zijn. Dat is alles wat ze moeten begrijpen. Dan zullen ze de onbehaaglijkheid aanvaarden, die ze zullen ondergaan wanneer hun voorbije leven voor hun ogen afgespeeld wordt. Zeg hun om terug te blikken op hun leven en herinner hen aan het kwaad dat ze hun medebroeders en –zusters berokkend kunnen hebben!

Verspreid Mijn Woord na de Waarschuwing!

Mijn kinderen, zodra de Waarschuwing zich afspeelt en wanneer de bekering plaatsvindt, handel dan snel om Mijn allerheiligste Woord te verspreiden. Er bestaat daar een sterke behoefte aan, want dat zal een cruciale periode zijn. Het is dan dat overal, door het werk van Mijn geliefde volgelingen, Mijn kinderen op het rechte pad zullen blijven. Het zal de tijd zijn waarin gebed en bekering de impact kunnen afzwakken van de puinhoop die door de heerschappij van zowel de Antichrist als de Valse Profeet zal ontstaan.

Neem de Waarheid nu aan zoals ze is! Vrees de Waarheid niet! Omhels deze! Want wanneer jullie dat doen, zullen jullie bevrijd worden en jullie vertrouwen in Mij zal jullie dan in staat stellen om Mijn Woord op de juiste wijze te verdedigen. Angst zal jullie ervan terughouden, Mijn dierbare kinderen. Moed zal zielen winnen. Jullie strijd namens Mij zal Mijn lijden verlichten en zoveel meer zielen, die jullie hulp dringend nodig hebben, het eeuwig leven bezorgen.

Mijn liefde voor jullie, kinderen, is alomvattend en de intensiteit ervan neemt nooit af. Mijn kruis is zwaar, maar wanneer jullie het met liefde in jullie hart opnemen, zal jullie last licht zijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen - gewijde dienaren en leken - zijn Mijn toekomstige strijdmacht om Satan te helpen verslaan. Bid nu om de kracht om met de provocaties aan het adres van jullie geloof om te gaan! Geef het goede voorbeeld en de gave die Ik aan ieder van jullie verleen, die Mij zijn of haar trouw belooft, zal ogenblikkelijk bekering teweegbrengen wanneer jullie Mijn allerheiligste Woord spreken! Denk eraan dat Ik nu de hele tijd bij jullie ben! Velen van jullie die al geruime tijd hecht met Mij waren, zullen nu een sterker aanvoelen van de Heilige Geest en van het onderscheidingsvermogen ervaren, dat jullie zal verbazen. Aanvaard dit als één van de grootste gaven die vandaag de dag aan de mens geschonken worden! Ik heb zo’n veelheid van genaden niet meer verleend sinds Mijn apostelen door de Heilige Geest de kostbare gaven ontvingen.

Jullie, Mijn volgelingen - waaronder Mijn gewijde dienaren – zijn Mijn ware Kerk. Ik zal met de hulp van God, de Eeuwige Vader, jullie leiden zodat jullie met al Mijn kinderen kunnen oprukken naar het Nieuw Paradijs, dat jullie allen wacht.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie