Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Boodschap van liefde aan al Mijn volgelingen

Ontvangen op woensdag 8 juni 2011

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik Mij over het geloof dat overal ter wereld door Mijn volgelingen, die Mijn roep horen, getoond wordt. Ik verheug Mij vanwege het diepe geloof dat door Mijn geliefde kinderen getoond wordt in een wereld die Mij afwijst. Mijn dierbare kinderen, diegenen die in Mij geloven, bezorgen Mij in tijden van verdriet tranen van vreugde. Als diegenen met een diepe devotie tot Mij er niet waren, zou Ik niet getroost worden.

Mijn kinderen die Mij liefhebben, moeten nu naar Mij luisteren. Laat Mij jullie in Mijn armen sluiten en aan jullie het belang van jullie geloof uitleggen! Jullie geloof is in Mijn Hart als een vlam, die nooit uitgaat. Deze kan van tijd tot tijd flikkeren, maar Ik zal in jullie de wilskracht bijbrengen om deze vlam brandend te houden. Jullie, Mijn kinderen van het Licht, zullen de duisternis verslinden, maar jullie moeten eendrachtig bij elkaar blijven om de Antichrist te bestrijden.

Satan kan niet winnen, want dat is onmogelijk

Besef altijd dit belangrijk feit! Hij, de Bedrieger, kan niet en zal niet winnen, want dat is onmogelijk. Bijgevolg moeten jullie steevast aannemen dat Mijn Licht en dat van Mijn Eeuwige Vader nooit zal afnemen. Want het is niet het Licht dat zal uitdoven. Maar het is de duisternis die die arme zielen zal lokken, die er dan naartoe getrokken zullen worden. Die arme, misleide kinderen zitten in Mijn Hart en betekenen net zoveel voor Mij als jullie dat doen. Jullie, Mijn kinderen, moeten zoals in elke familie voor jullie eigenzinnige broeders en zusters zorgen. Veroordeel hen nooit, hoe ernstig hun zonden ook zijn! Breng hen terug naar Mij! Praat met hen! Bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid voor hen zodat ze op het moment van overlijden uit de klauwen van de Boze gered kunnen worden!

Schreeuw het nu van de daken! Herinner iedereen aan de Waarheid! Negeer die beschimpingen! Maar wanneer jullie aan Mijn kinderen uitleggen hoezeer Ik van hen houd, dring dan jullie zienswijze niet op! Leg in plaats daarvan gewoon uit dat ze door God de Vader geschapen werden! Vertel hun dat Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om hen te redden, om hun de kans te geven een eeuwig leven te leiden! En zeg hun dan dat Ik van hen houd en dat Ik ieder van hen elke minuut van de dag vergezel. Zelfs wanneer Ik hun afwijzing zie, en het kwaad dat ze anderen aandoen, ben Ik toch nog daar naast hen. Hopend dat zij zich tot Mij zullen wenden en om Mijn hulp vragen. Want wanneer zij dat doen, zal Ik hen met tranen van vreugde en opluchting omarmen. Help Mij die kostbare zielen te redden! Laat de Bedrieger hun ziel niet van Mij afnemen! Zij zijn jullie familie. Mijn familie. Wij zijn één. Slechts één verloren ziel, is er één te veel.

Dank je, Mijn kinderen van overal! Weet dat Ik nu door de Heilige Geest veel sterker bij jullie aanwezig ben dan op enig ander tijdstip in de geschiedenis! Houd Mijn hand vast en loop met Mij mee naar het Nieuw Paradijs op aarde, dat in de toekomst jullie glorieuze thuis zal zijn!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus, Koning van barmhartigheid

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie