Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Overhandig Mij jullie moeilijkheden en Ik zal jullie last verlichten!

Ontvangen op maandag 13 juni 2011

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt nu in een sterker tempo toe dankzij de gave van de Heilige Geest, die wereldwijd in de ziel van al Mijn volgelingen doorgedrongen is. Hun oren zijn nu bedacht op Mijn allerheiligste Woord.

Bid voor al Mijn arme, gekwelde kinderen die in de wereld grote ontbering lijden ten gevolge van de verschrikking van de daden waarvan zij het slachtoffer zijn. Allemaal door de zonden van de mensheid.

Laat Mij overal al Mijn kinderen eraan herinneren om elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Bid ook, en Ik betrek alle christelijke geloofsovertuigingen, de heilige Rozenkrans tot Mijn geliefde Moeder, want dit krachtig gebed zal Satans macht over Mijn kinderen verzwakken.

Al wat Ik van jullie allen vraag, die in droefheid verkeren door beproevingen en zorgen, is om nu al deze bekommernissen aan Mij te overhandigen en Mij deze te laten aanpakken. Vertrouw op Mij en jullie last zal verlicht worden! Laat Mij jullie naar een meer vredige toestand leiden! Ontspan jullie, Mijn kinderen, en laat Mijn vrede jullie tere, hongerende ziel overspoelen! De duisternis die jullie voelen, komt voort uit angst. Angst komt voort uit een gebrek aan vertrouwen. Wanneer jullie het vertrouwen in Mij verliezen, zaait Satan twijfels in jullie gedachten.

Onderschat nooit wat hij doet wanneer hij voortdurend spelletjes speelt om jullie tegen jullie naaste op te zetten! Deze misleiding is altijd in de eerste plaats op Mijn godvruchtigste volgelingen gericht. Hij haat jullie als jullie van Mij houden. Hij zal nooit rusten tot hij jullie van streek maakt. Hij lacht wanneer jullie wankelen. Geef hem die macht niet, want wanneer jullie dat doen, verzwakt jullie geloof in Mij!

Het gebed tot de H. Aartsengel Michaël en het bidden van de allerheiligste Rozenkrans zijn jullie sterkste wapens tegen Satan.

Ga nu met meer vertrouwen, en overhandig Mij al jullie problemen en bekommernissen, want Ik sta hier te allen tijde op jullie te wachten om jullie naar het Licht te brengen. 

Ik houd van jullie allemaal, kinderen. Vertrouw meer op Mij!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie