Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Communiceren met een jong, materialistisch en wispelturig gezelschap

Ontvangen op woensdag 15 juni 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid die je momenteel ondergaat, worden door Mij toegestaan om je nog nauwer in vereniging met Mij te brengen.

Wanneer jij lijdt, moet Ik Mij soms wegdraaien zodat Ik jouw leed niet hoef te aanschouwen. Maar als je elke beproeving doorstaat en verder gaat naar het volgende stadium, zul je nog sterker worden dan voorheen. Hoe groter je lijden wordt door de wreedheid en verguizing van anderen, die je vanwege dit heilig werk bespotten, hoe meer genaden je zult ontvangen.

Hoe men in Mijn naam moet lijden

In Mijn naam lijden is echter niet genoeg. Je mag niet openlijk klagen over deze kwellingen. Om Mij voldoening te schenken, moet je in stilte lijden, Mijn dochter. Voor de buitenwereld moet je vreugdevol lijken. Alleen dan zal je ziel versterkt en naar het niveau van heiligheid dat Ik van je verlang voor deze missie, gebracht worden. Want wanneer je op die manier evolueert, leiden de opgeleverde vruchten wanneer je Mijn Woord spreekt ertoe, dat Mijn boodschappen in elke hoek van de wereld doeltreffender gehoord zullen worden.

Terwijl Ik al Mijn kinderen op de grootste uitdaging sinds Mijn kruisiging voorbereid, is het ditmaal van levensbelang dat zoveel mogelijk mensen Mijn allerheiligste Woord horen.

De Waarheid, die nu geopenbaard wordt, zal niet enkel door gelovigen gehoord worden, maar ook door diegenen die Mij niet willen kennen of die de waarheid over het bestaan van God de Eeuwige Vader niet willen aannemen.

Communiceren met een jong, materialistisch en wispelturig gezelschap

Mijn dochter, je moet methodes gebruiken die Mijn Woord aan een jong, materialistisch en wispelturig gezelschap zullen overbrengen. Zorg ervoor dat je communiceert op een manier die zij zullen begrijpen zodanig dat zij er aandacht aan zullen schenken en erover zullen praten. Wat baat dit werk als het gewoon enkel naar de gelovigen toe Mijn Woord versterkt? Ja, het is belangrijk dat Mijn volgelingen herinnerd worden aan de beloftes die Ik deed toen Ik zei dat Ik zou terugkomen, maar het zijn de zielen zonder kennis, begrip of interesse in Mijn mededogen voor de mensheid die Ik koste wat kost moet bereiken.

Jullie, Mijn dochter en Mijn volgelingen, hebben de plicht om de agnosten, atheïsten en een hele jonge generatie nu in te lichten over de Waarheid. Spreek op zachte toon tot hen! Wees nooit agressief! Gebruik woorden van bemoediging! Maak Mijn woorden interessant!

Niet het einde van de wereld

Praat met hen over de belofte die Ik deed voor het Nieuw Paradijs op aarde. Het zal niet betekenen dat de wereld zal eindigen, maar veeleer dat er zich nu een nieuw tijdperk van vrede, vreugde en gelukzaligheid zal ontvouwen. Ze kunnen en mogen deze heerlijkheid de rug niet toekeren. Bid voor hen! Breng hen tot Mij en jullie zullen bijzondere leiding en genaden ontvangen!

Eenvoud en de Waarheid zouden jullie uitverkoren wapens moeten zijn. Geef het goede voorbeeld! Mijn dochter, je moet nu plannen maken om andere en nieuwe methodes te gebruiken om Mijn Woord over te brengen. Er zal je hulp gestuurd worden om dat te bewerkstelligen.

Verspreid Mijn Woord gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen

De moderne communicatiemethodes moeten benut worden om ervoor te zorgen dat Mijn Woord snel verspreid wordt. Bid nu! Vraag in zoveel landen als je kunt aan uitgevers om de volumes in zoveel mogelijk talen te produceren! Gebruik audio, video en andere methodes om Mijn Woord vlug te verspreiden! Doe een beroep op vrijwilligers om Mijn boodschappen naar de menigte door te zenden!

Want dat, Mijn dochter, zal zielen redden. Ik houd van je. Je kracht en vastberadenheid om te slagen in dit werk, wat voortkomt uit de zuivere liefde die je voor Mij en Mijn geliefde Moeder bezit, zal zielen – die anders naar de hel gegaan zouden zijn – terug in Mijn armen en naar de eeuwige zaligheid brengen.

Negeer diegenen die een gebrek aan respect voor Mijn naam tonen!

Wees dapper! Negeer beschimpingen! Reageer niet op diegenen die een gebrek aan respect voor Mijn naam tonen! Het zullen Mijn volgelingen zijn, die je het meest zullen kwetsen. Want veel goedmenende, ware leerlingen van Mij vervallen van tijd tot tijd in dwaling. Hun kennis van Mijn onderrichtingen kunnen een gevoel van trots teweegbrengen, wat tot arrogantie leidt. Vervolgens sluipt er intellectuele hoogmoed binnen. Die arme, liefdevolle en ernstige zielen van Mij, wier liefde voor Mij niet in twijfel getrokken wordt, mogen nooit neerkijken op diegenen van wie zij het gevoel kunnen hebben dat ze op het verkeerde pad zijn. Zij mogen niet in Satans val lopen door een houding van superioriteit en plechtstatige starheid aan te nemen. Dit wordt dan een strijd van verstand om te zien wie, in menselijke termen, meer kennis heeft dan de ander en wie een beter begrip van de waarheid van Mijn Leer heeft.

Vergeet niet wat Ik jullie allen leerde! De Waarheid is simpel. De Waarheid is liefde. Als jullie in jullie zoeken om jullie interpretatie van Mijn heilig Woord te bewijzen, geen liefde en geduld laten zien, dan komt jullie versie van de Waarheid niet van Mij.

Houd van elkaar! Jullie zijn allemaal gelijk in Mijn ogen. Maar wat diegenen van jullie betreft, die op jullie manier eropuit trekken om Mijn verdwaalde zielen terug naar Mij te helpen brengen: jullie zullen dan in Mijn ogen gestegen zijn.

Jullie goddelijke Redder

Koning van de hele mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie