Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De ‘bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden controleren

Ontvangen op zaterdag 11 juni 2011

22.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik vannacht met jou, want zeer spoedig zullen nu meer en meer van Mijn gekoesterde volgelingen zich eendrachtig verenigen om de Bedrieger te bestrijden. Op dit moment zweren hij en de vermogende invloedrijke groeperingen, waarachter hij schuilgaat, samen om zoveel mogelijk controle over jullie allen te verwerven, maar jullie kunnen dat niet zien.

Zij zullen, sneller dan jullie denken, gestopt worden. Velen van hen zullen zich tijdens de Waarschuwing bekeren. Dat zal de ene-wereldgroepering van Satan zodanig verzwakken, dat velen zich zullen afvragen welk pad ze moeten nemen, zo verward zullen ze zijn. Velen zullen dan naar Mij terugkeren, want zij zullen verlossing zoeken.

De combinatie van wraak, controle, macht en haat vormen de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de mens. Al de oorlogen die jullie nu zien afspelen in het Midden-Oosten en daarbuiten, werden georkestreerd. Ze zijn geen toeval. Begrijp dat zoveel landen tegelijk niet uit zichzelf in opstand kwamen. Ze werden geholpen door de boosaardige groepering in alle regeringen. Die regeringen die de wereld beheersen. Die leiders in het Midden-Oosten worden nu afgezet om plaats te maken voor de bevrijders, voor diegenen die rechtvaardigheid en vreedzame middelen om Mijn kinderen te helpen, verkondigen. Maar dat is niet hun bedoeling. Hun bedoeling bestaat erin om de leiding over Mijn geliefde volk, de Joden, in handen te nemen, die nu langs alle kanten bedreigd worden.

Al deze gebeurtenissen zullen door de Waarschuwing onderbroken worden. Ook al de betrokkenen bij deze boosaardige wereldgroepering zullen Mij stuk voor stuk onder ogen moeten komen, terwijl Ik hun zal tonen hoe zij Mij beledigen.  Velen zullen op hun knieën vallen en om verlossing smeken.

Dat, Mijn kinderen, is zeer belangrijk want hoe meer er overal zondaars, en in het bijzonder diegenen die jullie bestaansmiddelen controleren, naar Mij terugkeren, hoe groter Mijn barmhartigheid zal zijn. Bid dat al diegenen die de Waarheid aanschouwen, zich zullen bekeren wanneer zij tijdens de Waarschuwing zullen beseffen dat Ik van hen houd!

Het gebed, Mijn kinderen, is zeer krachtig. Wanneer jullie in Mijn naam tot God de Vader bidden om de redding van deze en andere zielen, zal Hij jullie dat niet weigeren.

Jullie trouw aan Mij en het dagelijks gebed zijn dringend nodig om de greep waarin Satan Mijn kinderen houdt, die Mij rechtmatig toebehoren, te doen verslappen.

Jullie altijd barmhartige Redder

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie