Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden

Ontvangen op vrijdag 9 november 2012

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, in slechts twee jaar tijd werden nu miljoenen zielen bekeerd en gered door deze missie. Jouw lijden alleen heeft, zoals Ik jou beloofde, tien miljoen zielen gered. Hoewel het dus kan lijken dat de ellende in de wereld toeneemt, worden er door jullie gebeden veel zielen gered.

Het lijden in Mijn naam wordt steeds erger en wordt zo pijnlijk dat het zwaar om dragen is. Het is het meest intens wanneer Satan kwaad is. Zijn woede neemt momenteel toe en dat is de reden waarom de aanvallen op jou zo schrikbarend zijn. Hij en zijn demonen omringen jou, maar kunnen jou geen kwaad berokkenen op een fysieke manier want de hand van Mijn Vader beschermt jou. Dat vermindert de geseling niet die jij op dit moment, de tweede verjaardag van deze missie, ondergaat. Maar weet dit:

Het meeste lijden wordt doorstaan wanneer de missie, of het werk van de slachtofferziel, succesvol is. Hoe meer zielen gered worden, hoe gewelddadiger de aanval door de Boze wordt. Zijn handelwijze is in toenemende mate in de wereld duidelijk geworden. Hij, die tot het uiterst gaat om zijn bestaan te verbergen, baant zich een weg naar de geest van die arme zielen die zich, door hun begeerte naar wereldse genoegens en hun liefde voor macht, voor hem openstellen.

Satans sterkte ligt in zijn vermogen om de mensheid te misleiden door hen te laten geloven dat hij slechts een symbool is dat door Christenen gebruikt wordt om het verschil tussen goed en kwaad uit te leggen.

Satan kent het gevaar van het onthullen van zijn aanwezigheid. Als hij dat deed, zouden meer mensen aannemen dat God bestaat.

Hij wil dat niet teweegbrengen dus wekt hij het besef van zijn bestaan onder diegenen die hem huldigen. Deze mensen die het bestaan van Satan aannemen, aanbidden hem net zoals mensen in katholieke kerken Missen opdragen of in kerken erediensten houden om God te loven.

Zoveel zielen worden weggekaapt. God, Mijn Eeuwige Vader, is van plan hen terug te winnen door Zijn Waarschuwing en de kastijdingen, die aan hen zullen worden toegebracht wanneer zij bijeenkomen om het beest te eren.

Mijn Vader zal de volgelingen van Satan, die Zijn Kerken bezoedelen, ontmaskeren.

Zij zijn het doelwit van Zijn kastijdingen en tenzij zij ophouden met wat zij aan het doen zijn, uit eigen vrije keuze, zullen zij door de hand van God neergeslagen worden.

De opmars van deze satanische groeperingen, die zich door bedrijfs- en netwerkorganisaties aan de wereld vertonen, viert hoogtij.

Zij zijn overal: zij beramen complotten, houden betogingen, zweren samen en maken verdorven plannen om miljoenen onschuldige mensen om te brengen.

Zij zullen door verplichte vaccinaties een vorm van volkerenmoord invoeren die tegen jullie kinderen gericht is, met of zonder jullie toestemming.

Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden.

Hun plannen hebben nu vorm gekregen en zij zijn reeds begonnen met deze te introduceren. Een aantal van hun plannen in één Europees land werden door Mijn Vader tegengehouden door de gebeden van slachtofferzielen.

Kijk voor jullie en achter jullie! Kijk zorgvuldig naar schijnbaar onschuldige nieuwe wetten die in jullie landen ingevoerd worden en die ontworpen zijn om jullie het gevoel te geven dat zij dienen om jullie leven te verbeteren. Veel van deze wetten zijn gewoon bedoeld om jullie tot slaaf te maken door jullie zover te krijgen dat jullie, onder wat democratische wetten lijken te zijn, afstand doen van jullie rechten.

De democratie zal vervangen worden door dictaturen, maar deze zullen niet als zodanig aan de wereld voorgesteld worden. Zodra miljoenen afstand gedaan hebben van al hun rechten, onder de naam van nieuwe tolerante wetten, zal het te laat zijn. Jullie zullen gevangenen worden.

De voornaamste leiders in de wereld werken samen om hun nieuwe plannen tot stand te brengen. Zij maken deel uit van de elite, die hebzucht, rijkdom, controle en macht tot doel hebben. Zij aanvaarden de macht van God niet. Zij geloven niet dat Mijn kruisdood diende om hen te behoeden voor het vuur van de hel.

Ik moet hen doen inzien hoezeer zij zich vergissen. De tijd is voor Mij gekomen om hun Mijn barmhartigheid, Mijn liefde voor hen, te bewijzen.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (84) om de zielen van de elites, die over de wereld heersen, te verlichten.

O lieve Jezus,
Ik smeek U om de zielen van de elites, die over de wereld heersen,
te verlichten.
 
Toon hun het bewijs van Uw barmhartigheid.
Help hen openhartig te worden en ware nederigheid te tonen,
ter ere van Uw groot offer bij Uw kruisdood
toen U stierf voor hun zonden.
 
Help hen te onderscheiden wie hun ware Maker is,
wie hun Schepper is,
en vervul hen met de genaden om de waarheid in te zien.
 
Verhinder a.u.b. dat hun plannen, om miljoenen mensen te schaden door vaccinaties, tekort aan voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen en het uiteendrijven van families, zich voltrekken.
 
Genees hen.
Omhul hen met Uw licht en breng hen naar de schoot van Uw Hart
om hen te behoeden voor de listen van de Boze. Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie