Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, zijn een belediging voor het bestaan van Mijn twaalf apostelen

Ontvangen op dinsdag 20 november 2012

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, er worden Mij, de Redder van de mensen, veel beledigingen naar het hoofd geslingerd en deze liggen bedekt onder een sluier van bedrog.

Overal ter wereld heeft Satan in deze tijd vooral de Christenen bestookt. Hij doet dat op de meest sluwe manier. Door hen in leugens te laten geloven, overtuigt hij hen ervan dat zij hun broeders en zusters trouw moeten betonen.

Mensen hebben van nature een zorgzame kant die voortkomt uit een aangeboren liefde voor anderen. Dat is een geschenk van God. Satan maakt gebruik van die bewogenheid om de mensen in een web van bedrog te trekken waarover zij nauwelijks controle hebben. Hij slaagt erin om hen te doen geloven in wetten die neerkomen op zware zonden tegen God.

Veel mensen menen dat zij juist handelen door anderen te steunen in hun streven om wetten tot stand te brengen die moord, oorlog en godslasteringen vergoelijken.

Wanneer jullie menen dat zonde aanvaardbaar is en dat het gerechtvaardigd is, omdat het anderen ten goede komt, zijn jullie in een zorgvuldig georkestreerde val getrapt.

Het is geen toeval dat de excuses voor de verdeeldheid in de Christelijke Kerken toenemen. Het is geen toeval dat op dit moment elk excuus jullie wordt voorgehouden om abortus te vergoelijken.

Alle naties zijn verbonden en elk publiek geschreeuw om abortus in te voeren, oorlog te vergoelijken en veranderingen teweeg te brengen in Christelijke Kerken, wordt door één entiteit gepland. Deze groepering heeft deze gebeurtenissen jarenlang gepland. Zij weten precies wie zij zijn en wat zij aan het doen zijn. Zij zijn zeer machtig en gevaarlijk.

Stop, let op en luister want inmiddels horen jullie aan te nemen dat wat Ik jullie vertel in de naam van God is. Al deze monsterlijke en weerzinwekkende handelingen, jullie voorgehouden als aannemelijke en zorgzame veranderingen in jullie samenleving, werden wereldwijd gepland en gecoördineerd door de groep van twaalf.

Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, is een belediging voor het bestaan van Mijn twaalf apostelen.

Zij zullen de Antichrist aan de wereld voorstellen en steunen, net zoals Mijn twaalf apostelen Mij, tijdens Mijn tijd op aarde, in de openbaarheid brachten.

Hun macht houdt in dat, bij het tot stand brengen van zondige wetten, alle machtige naties elkaar steunen om ervoor te zorgen dat deze aangenomen zullen worden.

Wat zullen jullie lijden, Mijn geliefde leerlingen, door jullie toegankelijkheid voor de waarheid. De waarheid zal jullie ogen openen voor het kwaad rondom jullie. Jullie mogen de waarheid nooit vrezen.

Het is pas wanneer jullie het aanvaarden dat het jullie kan beschermen tegen deze goddeloze wetten, daden en handelingen.

Weet dat die naties, die deelnemen aan de invoering van goddeloze wetten, het meest zullen lijden tijdens de laatste zuivering.

Zij geloven misschien dat zij onberispelijk zijn, maar zij zullen er slechts in slagen één ding te bereiken. Dat zal een straf zijn, zo streng, dat zij zich er niet voor zullen kunnen verbergen of hun gezicht bedekken om deze te ontlopen. Zij zullen zich allereerst tegenover Mij moeten verantwoorden.

Ook dan nog zullen velen in Mijn gezicht spuwen. En daarna zullen zij zich aansluiten bij de Antichrist, het Beest en al de gevallen engelen voor een eeuwigheid van lijden.

Ik waarschuw jullie nu! Diegenen onder jullie die proberen om abortus in te voeren in jullie naties, diegenen die Mijn Christelijke Kerken ontwijden en diegenen die het Beest eren: jullie dagen zijn geteld!

Voor jullie zal er geen toekomst zijn, geen eeuwig leven, geen toegang tot Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie