Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De weg naar Mijn eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken

Ontvangen op zondag 4 november 2012

17.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand ooit denken dat hij sterk kan blijven in zijn geloof zonder om de rechtmatigheid te moeten strijden.

Er zijn veel obstakels die jullie geloof in God bemoeilijken en enkel diegenen, die volharden in gebed, kunnen de vlam van hun liefde voor God brandend houden in hun ziel.

De weg naar Mijn eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken. Het is vergelijkbaar met mijlenver blootvoets lopen, waarbij jullie elke snede, elke scherpe pijn gewaarworden en waarbij jullie zullen struikelen bij elke stap die jullie nemen. Dat is de reden waarom veel zielen, die het goed bedoelen, aan de kant van de weg neervallen omdat de tocht zo zwaar is.

Wanneer jullie Mij volgen, zal jullie tocht altijd pijnlijk zijn. Het zal nooit gemakkelijk zijn, tot jullie zeggen: ‘Jezus, neem mijn pijn, genees mij en neem mijn kruis aan.’

Pas dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mijn tocht naar het glorieus Koninkrijk te vervolgen.

Elke fase van de kruisiging zal nu, door al diegenen die van God houden, ervaren worden – tot op de laatste dag.

In de aanloop naar Mijn Tweede Komst zullen Christenen – en al diegenen die van Mijn Vader, God de Allerhoogste, houden – het lijden van Mijn Passie moeten ondergaan.

Het zal beginnen met de beschuldigingen dat God niet bestaat.

Ik werd, als Zoon van God, aangeklaagd. Ditmaal zal de Allerhoogste God afgewezen worden.

Alle gelovigen zullen gegeseld en vervolgd worden wanneer de heidense wetten, uit vervlogen tijden, ingevoerd zullen worden. Veel mensen echter, die de wegen van de Heer niet kennen, zullen zo verwikkeld zijn in hun streven naar persoonlijk genot, dat zij geen acht zullen slaan op een dergelijke goddeloosheid.

Verder zullen er de bestraffingen zijn, toegediend aan diegenen die het wagen om in het openbaar trouw te tonen aan de ene, ware God. Zij zullen niet getolereerd worden en zullen zich moeten verbergen om Mijn Vader te eren.

De dagelijkse offers, de Missen, zullen uiteindelijk ophouden – zoals voorzegd - omdat de Valse Profeet zal verklaren dat er een nieuwe vorm van Mis gehouden zal worden en hij zal zeggen dat de oude vorm niet langer relevant zal zijn.

Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie zal verbannen worden en het Voedsel van Leven zal Gods kinderen niet langer voeden. En dan zal de hand van God neervallen op de heidenen die durven zeggen dat zij in Gods naam spreken. Hun trouw aan het Beest zal velen beïnvloeden en zij zullen diegenen, die misleid worden, naar de gevangenis van de duisternis voeren.

De verdeeldheid zal toenemen tot zij, al Gods kinderen, uiteindelijk de keuze zullen moeten maken. Zij zullen of de valse illusie volgen die door de Valse Profeet voorgehouden wordt, die zal zeggen dat hij in de naam van God spreekt, of zij zullen de waarheid volgen.

Geloof nooit dat jullie sterk genoeg zullen zijn om te weerstaan aan deze druk van die valse priesters die het Beest zullen vertegenwoordigen. Hun invloed zal groot zijn. Zonder Mijn hulp zullen jullie in de verleiding komen om Mijn Leer de rug toe te keren.

Ontwaak voordat deze tijden zich voordoen! Vraag Mij elke dag om Mijn hulp!

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie