Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Heilige Geest werd nu over de hele wereld uitgestort

Ontvangen op dinsdag 10 mei 2011

16.00u 

Mijn dochter, vertel de wereld dat vandaag een veelzeggende daad van Mijn barmhartigheid plaatsvond waarbij de Heilige Geest, één van de grootste gaven aan Mijn kinderen, over de hele wereld uitgestort werd. Dit geschenk is onontbeerlijk om de mensheid zich op de Waarschuwing te helpen voorbereiden. Bezield met de kracht van de Heilige Geest zullen Mijn gewijde dienaren en volgelingen aanzienlijk gesterkt worden in hun liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader.

Dit geschenk zal een nieuwe impuls geven aan jullie afgematte, lauwe ziel die om verlichting schreeuwt. Dit werd voorzegd en iedereen, met inbegrip van de meest verharde zondaars, zal er wel bij varen.

Zoals Ik gezegd heb, kent Mijn barmhartigheid geen grenzen. Nu jullie vervuld zijn met de geest van licht en heiligheid moeten jullie, al Mijn volgelingen van overal, moedig zijn en Mijn woord verkondigen aan iedereen waarmee jullie in contact komen. Verwerp de spot die jullie kunnen ondervinden want het is nu té belangrijk om Mijn smeekbeden om bekering te negeren!

Aanhoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te geven:

O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest
om Uw allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen
die ik in Uw naam moet helpen redden.
Help mij om hen, door mijn gebeden,
te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
opdat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.
Verleen mij de gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten.  

Zeg dit gebed elke dag na het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, helpen Mijn kinderen te redden.

Verlos Mij van de kwelling die Ik in Mijn Hart onderga wanneer Ik met zoveel smart kijk naar de manier waarop Mijn heilige naam tegenwoordig in de wereld ontvangen wordt. Er niet mee tevreden Mij te loochenen, reageren heel veel zielen met boosheid als jullie, Mijn trouwe volgelingen, nog maar durven te vermelden waarvoor Ik sta. Zij zijn heel kwaad doordat de Bedrieger hen zo geslepen op het verkeerde been zet om hen van de Waarheid af te keren. Help deze zielen, jullie allen! Bid en vraag Mij nu om de kracht die jullie bij dit werk nodig zullen hebben!

Bijzondere genaden voor diegenen die bekering verspreiden

Aan jullie allen die bekering verspreiden zullen bijzondere genaden geschonken worden, en in het Koninkrijk van Mijn vader zal er een heel bijzondere plaats voor jullie gereserveerd worden. Ga nu en laat de Heilige Geest jullie ziel overspoelen om Mij te helpen de mensheid te redden.

Ik houd van jullie allemaal. Ieder van jullie heeft een plaats in Mijn Heilig Hart. Niet één van jullie, met inbegrip van de zondaars, zal van Mijn strijd om zielen te redden uitgesloten worden.

Jullie liefhebbende Redder

Koning van barmhartigheid

 

Nota: Slotopmerking die na afloop van deze boodschap door onze Heer Jezus Christus aan de zienster gegeven werd.

“Mijn dochter, deze gebeurtenis is belangrijk. Dit zal veel zielen redden voordat de Waarschuwing plaatsvindt en zal nadien in de wereld aanwezig blijven om te helpen verhinderen dat de zondaars terugvallen.

Dit werd voorzegd, Mijn dochter, en betekent groot nieuws. Maar Mijn volgelingen moeten nu hard werken om Mij te helpen de strijd om zielen te voeren.”

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie