Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De hand van Mijn Eeuwige Vader zal nu op deze ondankbare, blinde wereld neerkomen

Ontvangen op maandag 4 april 2011

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd staat nu niet aan onze kant. Span je uitermate in, draag deze boodschappen uit zover als je kunt! Het moment van de Waarschuwing is heel dichtbij. Zeg Mijn volgelingen om, uit geloof in Mij, ter voorbereiding op de Waarschuwing te helpen om de niet-gelovigen te bekeren.

Mijn dochter, terwijl je misschien nog steeds vraagtekens plaatst bij deze boodschappen, verlies je kostbare tijd. Er is geen tijd meer beschikbaar voor Mijn geliefde zielen die snakken naar verlossing. De zonde tiert welig, Mijn dochter, en verspreidt zich als een virus tot in alle uithoeken van de wereld. Satan helpt de mensheid in de vernieling. Hij is overal. Hij kwelt zowel goede zielen als diegenen die voor Mij verloren gaan. Hij moet wel gestopt worden. Gebed en de verspreiding van Mijn Woord zal daarbij helpen. Vertel Mijn volgelingen hoe Satan de mensheid teistert! Hij is niet enkel aanwezig door de wereldwijde onrust, hij bederft ook diegenen die geloven dat ze uit rechtvaardigheidsgevoel handelen. Hij is zelfs in het jonge, zorgeloze gezelschap aanwezig, in hun muziek en beroemdhedencultuur.

Red nu zielen door het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden! Verspreid dit gebed met spoed! Het gevoel van paniek, afgrijzen, onrust en bittere haat dat nu in de wereld ervaren wordt, wordt door Mij, de goddelijke Redder van de mens, die om deze verdwaalde zielen eindeloze tranen weent, diep gevoeld.

Het kan toch niet anders dan dat de mensheid deze haat op elke hoek zelf ziet? Weten ze dan niet dat dit Satan, de Bedrieger, is die aan het werk is? Daar de boosaardige haat en misselijkmakende wreedheden zich als een lopend vuurtje verspreiden, zal dan ook de hand van Mijn Eeuwige Vader nu op deze ondankbare, blinde wereld neerkomen. Aangezien de menselijke wreedheden aanhouden, waarbij de mensen elkaar vermoorden en terreur opleggen, zullen dan ook de milieurampen toenemen als straf voor de zonde van de ene mens tegen de andere. Deze straf zal nu over de wereld komen.

De strijd om zielen te redden, is begonnen

De strijd om zielen te redden, is begonnen. Bid intens voor jezelf en voor jullie familie! Want veel onschuldige zielen zullen bij dit onheil betrokken zijn! Vrees niet, want diegenen die trouw zijn aan Mij en Mijn Eeuwige Vader, zullen gered worden! Als Mijn Eeuwige Vader nu niet ingrijpt, dan zal de mens op zo’n schaal volkerenmoord veroorzaken dat de wereldbevolking met enorme proporties uitgedund zal worden.

De Goddelijke Barmhartigheid

Houd vast aan jullie geloof, jullie allen, want zonder geloof zal jullie lijden moeilijk te verdragen zijn! Geprezen zij Mijn Vader om Mij het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid te verlenen. Mijn barmhartigheid kent geen grenzen, en dat zal nu aan jullie allen bewezen worden. Deze oceaan van zuivere, onvervalste liefde zal over al Mijn kinderen uitgestort worden om jullie van de haat en het kwaad, die door de Boze verspreid worden, te helpen redden. Was door gebed jullie ziel schoon in Mijn liefde, want de tijd is dichtbij!

Vergeet niet dat Ik jullie allemaal bemin! Mijn geschenk van barmhartigheid is voor iedereen, zelfs voor die zondaars in doodzonde. Zij zullen de kans krijgen om tot inkeer te komen, om Satan te verslaan, om toe te treden tot Mijn altijd barmhartig, komend Koninkrijk.

Kijk naar de Hemel! Laat Mij jullie allen vasthouden en jullie omhelzen!

Jullie liefhebbende Redder

De altijd barmhartige Rechter

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie