Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch

Ontvangen op dinsdag 13 november 2012

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch voor de eindtijd.

Net zoals de Kerk Mijn Lichaam op aarde is, zo zal ook deze gekroond worden met de doornen van geseling zoals het was tijdens Mijn tocht naar Calvarië. De doornenkroon duidt op het Hoofd van Mijn heilige Kerk op aarde. Paus Benedictus zal veel lijden aangezien hij vervolgd zal worden voor het spreken van de waarheid.

Hij, als Hoofd van Mijn Kerk, zal verpletterd worden en er zal geen medelijden met hem getoond worden. De tegenstand zal snel toenemen terwijl hij niet langer relevant verklaard zal worden.

Diegenen die zullen beweren dat zij in hun benadering van apostolische wegen moderner zijn, zullen naar hem uithalen en zijn woorden belachelijk maken. Vervolgens zal het Hoofd van Mijn Kerk vervangen worden door de kop van de slang.

De geseling die Ik tijdens Mijn kruisiging onderging, zal zich nu opnieuw afspelen in Mijn Katholieke Kerk. De slang gaat nu snel te werk want zij zal trachten Mijn Lichaam – Mijn Kerk op aarde – te verslinden. Vervolgens zullen alle Christelijke Kerken opgeslokt worden en gedwongen om de Valse Profeet als de rechterhand van het Beest te eren.

Ook al zijn er velen onder jullie bang, denk eraan dat jullie gebeden deze dingen vertragen en in veel gevallen dergelijke omstandigheden verzachten.

Gebeden, genoeg gebeden, zullen het werk van de Boze op aarde vertragen en afzwakken.

Het is een remedie tegen de vervolging, gepland door de verdorven groepering die door Satan bestuurd wordt. Door bekering en door jullie gebeden, Mijn leerlingen, kan er veel omgegooid worden. Gebed kan deze goddeloosheid vernietigen. Gebed kan en zal de mensheid bekeren. Als vervolgens genoeg zielen Mij volgen, zal alles gemakkelijk worden. Dan zal de overgang naar Mijn Nieuw Paradijs gemakkelijker zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie