Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande de bescherming van de heiligen

Ontvangen op woensdag 11 mei 2011

22.30 u

Mijn kind, je komt nu veel dichter bij het kostbaar Hart van Mijn Zoon. Je tocht is moeilijk geweest, maar dit vond plaats in zo’n korte tijdspanne. Het was op bevel van God de Vader dat Ik gezonden werd om jouw roeping voor dit werk aan jou mee te delen. Jouw antwoord kwam onmiddellijk. Je aarzelde nooit. Want dat is de kracht van de liefde die jij voor Mij, je gezegende Moeder, bezit. Ik heb je begeleid en overgehaald tot deze zeer bijzondere roeping. Blijf je alsjeblieft elke dag om dagelijkse begeleiding tot Mij, je geliefde Moeder, wenden. Al de heiligen vergezellen je steeds, maar jij weet dat niet. Je moet de H. Benedictus, H. Jozef, H. Johannes de evangelist, H. Augustinus en H. Aartsengel Michaël aanroepen om je de steun te geven die je nodig zult hebben. Je bent nu zoveel sterker, Mijn kind, dat je je afvraagt waarom. Het komt door je gehoorzaamheid aan Mijn geliefde Zoon dat je nu de genaden ontvangt die nodig zijn voor deze bijzondere missie waarvoor jij uitgekozen bent.

Het elke dag bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans is belangrijk, want het zal je beschermen tegen de Boze. De H. Benedictus werd je toegewezen om je te allen tijde te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger. Dat is de reden waarom de ergste van jou weggehouden werden. Bid dagelijks tot hen, Mijn kind, om deze continue bescherming!

Aanvaard het lijden dat van jou gevraagd wordt door Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, want dat zal ontelbare zielen redden. Jouw bijzonder geschenk van je vrije wil aan Hem, zal verhinderen dat miljoenen zielen het vuur van de hel ingaan. Blijf denken aan wat jouw lijden bewerkstelligt en aan de vreugde die dat het Heilig Hart van Mijn Zoon zal bezorgen.

Jij geniet nu de bijzondere gave in vereniging met Mijn Zoon te zijn. Hoe meer jij je volledig overgeeft, nederigheid laat blijken en verder offers brengt, hoe meer je Hem zult helpen bij deze taak die zo belangrijk voor Hem is.

Wees dankbaar, Mijn kind, dat er aan jou gevraagd wordt om dit heilig werk te verrichten, want zonder zouden miljoenen mensen niet gered kunnen worden!

Kom nu dichter bij Mijn Hart en laat Mij je dichter bij Mijn Zoon houden! Ik zal je te allen tijde beschermen en begeleiden.

Je geliefde Moeder

Koningin van de vrede

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie