Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bijzondere genaden beloofd voor het aanroepen van Jezus gedurende slechts één dag

Ontvangen op donderdag 14 april 2011

11.00 u

Mijn geliefde dochter, bedankt om meer tijd te wijden aan dit allerheiligste werk. Voor jullie allen is de tijd gekomen om jullie hart gedurende slechts één dag voor Mij open te stellen om Mij in staat te stellen jullie met bijzondere genaden te vervullen. Terwijl het moment van Goede Vrijdag steeds dichterbij komt, zullen deze genaden nu verleend worden aan diegenen van jullie die vergeten zijn dat Ik besta.

Daar de tijd voor de krachtige noveen van de Goddelijke Barmhartigheid nadert, zal die tijd gebruikt worden om jullie ziel te overspoelen met een bijzonder geschenk van Mij. Doe nu wat Ik zeg en bid vandaag tot Mij in jullie eigen woorden. De genaden die Ik jullie zal schenken zullen jullie niet enkel dichter bij Mijn Heilig Hart brengen, maar jullie ook vervullen met de Heilige Geest. Bid Mijn noveen vanaf Goede Vrijdag en sluit zoveel zielen in als jullie kunnen, en Ik zal ze stuk voor stuk redden!

Diegenen van jullie die terug vallen, zelfs na hun toewijding aan Mij, zal Ik telkens weer optillen. Wees nooit bang om naar Mij terug te keren als jullie dwalen! Ik zal diegenen die naar Mij terug blijven komen nooit in de steek laten. Als zondaars zal dat menigmaal gebeuren. Vrees nooit, Ik sta naast ieder van jullie klaar om jullie telkens te omhelzen. Zonde kan vergeven worden. Voel jullie vanwege de zonde er nooit slecht bij als jullie je tot Mij moeten wenden om vergeving te vragen! Ik Ben er altijd.

Mijn kinderen, benut de Heilige Week om allen te herinneren aan de offers die Ik voor de zondaars bracht! Mijn mededogen is nog steeds sterk. Dit is nooit afgenomen voor de zielen, zelfs niet voor diegenen wier zonden Mij diep beledigen. Als een ziel om vergeving verzoekt, zal die zonde verdreven worden. De noveen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal de krachtigste genaden indruppelen wanneer deze vanaf Goede Vrijdag in de periode voor het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid negen dagen later gebeden wordt. Door deze te bidden, zullen jullie niet enkel jullie eigen ziel maar ook miljoenen andere redden. Doe dit voor Mij!

Jullie steeds liefdevolle en trouwe goddelijke Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie