Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

Ontvangen op zaterdag 31 december 2011
12.00 u
Passage uit een persoonlijke boodschap, geopenbaard aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, dat kruistochtgebed 16 bevat, opdat de mensen de genaden zouden aanvaarden die hen door Jezus gegeven worden tijdens de Waarschuwing en een gelofte om Zijn allerheiligste Woord aan de wereld te verkondigen.

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld. Je mag deze nooit in twijfel trekken. Niet één van deze boodschappen werd, op welke manier dan ook, bezoedeld.

Bereid je voor op de Waarschuwing en zeg aan je familie en kinderen een klein gebedje te bidden om vergiffenis voor hun zonden te vragen!

Ik zal je vandaag een bijzonder kruistochtgebed (16) voor de wereld geven om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de grootse daad van barmhartigheid die Ik de wereld nu aanbied.

O mijn Jezus,
houd mij sterk tijdens deze beproeving
van Uw grootse barmhartigheid.
Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.

Open mijn ogen voor de waarheid
over Uw belofte van eeuwige redding.

Vergeef mij mijn zonden
en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap.

Sluit mij in de armen van de heilige familie
opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.

Ik houd van U, Jezus,
en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig Woord zal verkondigen
zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel
voor eeuwig en altijd. Amen.

Vrees nooit deze grootse daad van Mijn barmhartigheid die plaats moet vinden want anders zouden de naties elkaar vernietigen.

Het grootste deel van de mensheid zal zich bekeren maar de strijd om de zielen zal nu heviger worden.

Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de hele mensheid

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 16:

‘Om de genaden, aangeboden tijdens de Waarschuwing, te aanvaarden’

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Boodschap: De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

dinsdag 20 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie