Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eerbiedig het belang van het gezin

Ontvangen op zondag 25 december 2011

18.00 u

 Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Gedenk dat ook de Heilige Familie op deze dag tot stand gekomen is. Deze Heilige Familie heeft vandaag de dag betrekking op de mensen overal ter wereld.

Juist omdat alle zielen op aarde behoren tot de familie van Mijn Eeuwige Vader, zouden de mensen dan ook overal het belang van het gezin moeten eerbiedigen.

Het is slechts door het gezin dat ware liefde ontstaat. Terwijl veel gezinnen in de wereld lijden onder ontwrichting, boosheid en scheiding, is het belangrijk om dit te begrijpen.

Als er geen gezinnen op aarde waren , zou er geen leven kunnen zijn. Het gezin vertegenwoordigt alles wat Mijn Eeuwige Vader wenst voor Zijn kinderen op aarde.

Wanneer gezinnen samen zijn, scheppen zij een intieme liefde die alleen in de Hemel bekend is. Beschadig het gezin en je zult de zuivere liefde beschadigen die leeft in elke ziel die tot dat gezin behoort.

Satan houdt ervan om de gezinnen te verdelen ! Waarom ? Omdat hij weet dat de kern van de liefde, essentieel voor de geestelijke groei van de mensheid, zal sterven wanneer het gezin gesplitst wordt.

A.u.b. kinderen, bid voor de gezinnen opdat ze zich verenigen ! Bid voor de gezinnen opdat ze samen bidden ! Bid om te voorkomen dat Satan jullie gezinswoning binnendringt !

Vergeet nooit dat jullie allemaal behoren tot de familie van Mijn Vader en jullie moeten deze eenheid op aarde, zoveel mogelijk, nastreven. Dat is niet altijd het geval, Ik weet het, maar streef altijd naar eenheid binnen het gezin om de liefde voor elkaar te behouden.

Als jullie geen familie hebben op aarde, denk er dan aan dat jullie deel uitmaken van de familie die Mijn Vader geschapen heeft. Streef ernaar om jullie aan te sluiten bij de familie van Mijn Vader in het nieuw tijdperk van vrede.

Bid om de nodige genaden om jullie in staat te stellen je rechtmatige thuis te ontdekken in dit Nieuwe Paradijs. Bij Mijn Tweede Komst zullen jullie uitgenodigd worden om dit te betreden.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de mensheid

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Boodschap: De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

dinsdag 20 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie