Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

Ontvangen op zaterdag 24 december 2011

18.00 u

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Mijn kinderen moeten het belang begrijpen van het bitterzoete offer dat Ik bracht voor de mensheid toen Ik Mijn Zoon de eerste keer zond.

Toen Ik Mij realiseerde dat de enige manier om de mensheid te redden was door een Redder te zenden, wist Ik dat Ik van geen enkele profeet of uitverkoren ziel kon verwachten om een dergelijke opoffering te doorstaan. Ik besloot dat Ik, in de tweede persoon van Mijn Godheid, een Zoon zou zenden om de mensheid te redden. Dit was het enige doeltreffende middel om de plannen van Satan te verijdelen. Zodanig was Mijn liefde voor Mijn kinderen.

Mijn Zoon zien opgroeien tot een man, was zowel verrukkelijk als pijnlijk, wetende wat Hem te wachten stond. Maar door de diepe, tedere liefde die Ik bezit voor elk van Mijn kinderen was dit een offer dat graag gebracht werd om Mijn familie te redden.

Nu dat de Waarschuwing nadert, bereid Ik de wereld eveneens voor, door middel van deze heilige boodschappen, om Mijn Zoon voor de Tweede Komst te verwelkomen.

De Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon is dichtbij, kinderen. Hij wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen waarop Hij zal heersen als Koning van de mensheid.

Deze glorieuze gebeurtenis zal spectaculair zijn en is het laatste deel van het plan om het menselijk ras te redden van het kwaad dat in jullie wereld bestaat. Satan zal binnenkort verstoten worden. Zijn volgelingen en diegenen, verdorven van hart, zullen geschokt en verbijsterd zijn. Er wordt op dat moment van hen verwacht dat zij een keuze maken. Neerzinken, om barmhartigheid smeken en gered worden. Of het grootse geschenk, dat hen aangeboden wordt, weigeren.

Mijn kinderen, verenig jullie allen en vrees de bespotting niet. Jullie worden allemaal geleid door de Heilige Geest en er wordt jullie de bescherming van de engelen en heiligen in de Hemel verleend. Het zal jullie taak zijn, Mijn volgelingen, om het woord en de belofte van Mijn Zoon, die wil dat deze boodschappen over heel de wereld verspreid worden, te verkondigen.

Het zal bovendien door jullie gebeden zijn dat de verdwaalde zondaars uit de armen van de Boze geplukt kunnen worden.

Kinderen, jullie bevinden zich in de beginfase van de eindstrijd. Jullie tweede kans op eeuwige redding wordt jullie gegeven door de barmhartigheid van Mijn zeer geliefde Zoon. Verspil deze kans niet ! Verenig jullie eensgezind, in verbondenheid met jullie familie in de Hemel, om jullie broeders en zusters te redden.

Verheug jullie tijdens deze Kerstmis want het zal een bijzondere viering zijn aangezien jullie nu moeten helpen om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn Zoon, nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Ik houd van jullie allemaal, kinderen. Neem Mijn liefde aan ! Omhels Mij, jullie eeuwige Vader, die al het mogelijke zal doen om jullie allen naar het Nieuw Tijdperk van vrede te brengen.

God de Vader

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Boodschap: De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

dinsdag 20 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie