Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

Ontvangen op donderdag 22 december 2011

21.30 u

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Het plan van Mijn dierbare Zoon om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid.

Er werd tijd gegeven om het mogelijk te maken dat het geloof verspreid werd door middel van deze en andere goddelijke boodschappen.

Zelfs een kleine groep van toegewijde Christenen, die bidden voor diegenen die Mijn Zoon loochenen, kan deze zielen redden.

Jij, Mijn kind, moet aan zoveel mogelijk volgelingen vragen te bidden om kwijtschelding voor deze arme zielen in zonde.

Ik spoor al de volgelingen van Mijn Zoon aan om nooit de hoop voor de gehele mensheid op te geven.

Veel arme zielen beseffen niet wat ze doen wanneer zij het bestaan van God, de Hemelse Vader, loochenen.

Hun gedachten worden ingegeven door menselijke logica waarbij alle dingen gebaseerd zijn op hoe zij met het blote oog waargenomen worden.

Zij slagen er niet in om te begrijpen dat de aarde gewoon een planeet is die door God voor Zijn kinderen geschapen werd. Het is slechts een tijdelijke woonplaats.

Het Nieuwe Paradijs is hun ware erfdeelBid, bid, bid voor deze kinderen opdat de Heilige Geest hun ziel zal raken en de liefde voor Mijn Zoon in hun hart ontvlamt.

Vergeet nooit dat Kerstmis een heilig feest is om de Redder te vieren die gestuurd werd om jullie, al Mijn kinderen, het eeuwige leven te schenken !

Jullie gezegende Moeder

Koningin van de Hemel

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Boodschap: De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

dinsdag 20 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie