Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

Ontvangen op woensdag 28 december 2011

15.15 u

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Vanwege Mijn grote barmhartigheid zend Ik nu Mijn Zoon om de mensheid een laatste kans te bieden om terug te keren tot Mij, hun Hemelse Vader.

Ik kan onthullen dat de grote barmhartigheid, die aan al Mijn kinderen getoond gaat worden, slechts deze ene keer zal plaatsvinden.

Zij, Mijn kinderen, moeten deze laatste kans op redding aanvaarden of accepteren dat een verschrikkelijke kastijding zal neerkomen op de wereld.

Elke afzonderlijke ziel op aarde zal binnenkort getuige zijn van de tekenen van de Verlichting van het Geweten.

Elk van hen zal beschaamd op de knieën gebracht worden wanneer zij zien, vermoedelijk voor de eerste keer, hoe pijnlijk hun zonden blijken te zijn in Mijn ogen.

Degenen met een goed en nederig hart zullen deze grote barmhartigheid met dankbaarheid en opluchting aanvaarden.

De anderen zullen dit een zeer moeilijke beproeving vinden en velen zullen Mijn hand van liefde en welwillendheid afwijzen.

Bid dringend voor deze zielen, Mijn dochter, want zonder gebeden kan hen geen tweede kans gegeven worden.

De wereld zal eindelijk de macht van hun Hemelse Vader aanvaarden zodra iedereen, wijd en zijd, getuige zal zijn van het wonder in de lucht.

De geboorte van de nieuwe wereld komt bijna over jullie. Grijp nu Mijn barmhartigheid, zolang jullie het nog kunnen. Laat deze niet liggen tot de laatste minuut.

Verenig jullie eensgezind, in verbondenheid met Mij, om het Nieuw Tijdperk van vrede te omhelzen dat al de begenadigde zielen die Mij liefhebben, te wachten staat.

Mijn barmhartigheid is evenwel zo groot dat het gebed om kwijtschelding voor deze zielen - dat Mijn Zoon door jou, Mijn dochter, aan de wereld gegeven heeft (zie hieronder de passage uit Kruistocht van Gebed nummer 13) – zo krachtig zal zijn dat de zielen die nog in duisternis verkeren, kunnen en zullen gered worden.

O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
red a.u.b. al diegenen die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.
Overspoel hun ziel, lieve Vader, met Uw blijken van liefde.
Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed
en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.
Sta hen door Uw barmhartigheid toe
om als eerste het nieuw tijdperk van vrede op aarde te betreden. Amen.

Kinderen, denk aan de kracht van het gebed en hoe het de kastijding kan verzachten.

Bid, bid, bid opdat de wereld kan en zal gered worden en opdat de Grote Beproeving afgewend kan worden.

Jullie Hemelse Vader

God, de Allerhoogste

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Boodschap: De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

dinsdag 20 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie