Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

Ontvangen op woensdag 21 december 2011

20.10 u

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Vanavond kom Ik om troost te bieden aan de zondaars die menen dat ze niet waardig zijn om voor Mij te staan.

Ik wend Me tot diegenen onder jullie - arme, gekwelde zielen - die menen dat jullie zonden zo weerzinwekkend zijn dat ik jullie niet zou kunnen vergeven. Hoe verkeerd zijn jullie !

Weten jullie niet dat er niet één zonde is die Ik niet kan vergeven ? Waarom zijn jullie zo bang ?

Weten jullie niet dat zelfs de meest zwaarwegende zonde van moord vergeven kan worden ? Alle zonden kunnen en zullen vergeven worden als er waarachtig, oprecht berouw getoond wordt.

Ik wacht ! Open jullie hart voor Mij ! Vertrouw op Mij ! Ik ben waarschijnlijk de enige, ware vriend die je hebt, in de zin dat je Mij alles kunt vertellen en het zal Mij niet choqueren.

De zonde is een onderdeel van het leven. Zeer weinig zielen, met inbegrip van de uitverkoren zielen, kunnen voor een langere tijd in een staat van genade blijven.

Heb nooit het gevoel dat jullie je zonden niet kunnen opbiechten, ongeacht hoe ernstig ze misschien ook mogen zijn !

Als jullie Mij vrezen en Mij de rug blijven toekeren, zullen jullie jezelf nog verder van Mij verwijderen.

Veel van Mijn kinderen voelen zich Mijn liefde niet waardig. Nochtans houd Ik van iedereen, met inbegrip van de verharde zondaars. Ik vergoelijk de zonde niet ! Dat zou Ik nooit kunnen ! Maar Ik houd van de zondaar.

Het was vanwege de zonde dat Ik als een Redder in jullie wereld gestuurd werd zodat jullie vergeven zouden kunnen worden.

Om vergeven te worden, moeten jullie om vergiffenis vragen. Wanneer jullie vergeving zoeken, moeten jullie eerst nederig worden. Want zonder nederigheid is er geen oprecht berouw.

Ik, jullie Redder, smeek jullie om stil te staan en na te denken over hoe jullie je leven leiden. Ofwel houden jullie van God door jullie goede daden en naastenliefde of jullie doen dat niet.

Jullie hoeven Mij niet te kennen om van Mij te houden, kinderen. Door jullie werken, jullie liefde voor elkaar, jullie vriendelijkheid en edelmoedigheid die jullie voor anderen tentoonspreiden, bewijzen jullie je liefde voor Mij zonder het te beseffen.Het zal bovendien door jullie nederigheid van hart zijn, wanneer jullie oprecht berouw tonen voor alle verkeerde handelingen in je leven, dat jullie ook je liefde voor Mij zullen bewijzen.

Hoe denken jullie anders dicht bij Mijn Hart te kunnen komen ?

Jullie mogen nooit bang zijn om Mij te benaderen. Ik ben nooit ver weg!

Kom nu tot Mij zodat Ik jullie ziel kan koesteren en jullie de vrede kan geven waar jullie naar hunkeren.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

dinsdag 20 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie