Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

Ontvangen op dinsdag 20 december 2011

20.30 u

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

Waarom wanhopen zij door verdriet en eenzaamheid terwijl zij alleen maar op Mij, hun Jezus, hoeven te roepen om hun troost te schenken?

Elk van hen moet zich omkeren en Mij om hulp vragen. Ik zal elk, maar dan ook elk, gebed beantwoorden. Niet één verzoek zal in de wind geslagen worden en hun gebeden zullen beantwoord worden overeenkomstig Mijn Heilige Wil.

Zovelen vergeten dat wanneer zij zich tot Mij wenden, Ik voortdurend naast hen sta.

Elke ziel op aarde is kostbaar voor Mij.

Als zij alleen maar zouden beseffen dat het Mij grote vreugde schenkt wanneer zij zich tot Mij wenden om hulp.

Het schenkt Mij nog meer vreugde en geluk wanneer de zondaars Mij vragen om hen te vergeven en spijt over hun zonden tonen.

Dit zijn de zielen die ogenblikkelijk genade vinden. Vertel hen dat ze nooit bang moeten zijn om zich tot Mij te wenden want Ik ben altijd barmhartig. De opluchting die zij daarna zullen voelen, is een genade die Ik schenk aan diegenen met een warm, oprecht hart.

Dit is de tijd van het jaar waarin Mijn barmhartigheid het meest over de wereld wordt uitgestort. Dus wend jullie nu tot Mij, om de kracht en de genaden die nodig zijn om jullie te helpen jullie beproevingen in de wereld te doorstaan !

Jullie Jezus

Redder en Verlosser van de mensheid

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie