Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

Ontvangen op maandag 26 december 2011

15.50 u

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Mijn zeer geliefde dochter, verhef je boven deze plotselinge uitbarsting van lijden en vergeet nooit het aantal zielen dat je daarbij redt.

Mijn kinderen moeten zuivering ondergaan opdat hun ziel gereinigd wordt in deze tijd. Dus zij moeten hieraan wennen. Veel van Mijn kinderen worden nog steeds gezuiverd voordat de Waarschuwing plaatsvindt. Zij zullen na verloop van tijd begrijpen waarom dit met hen gebeurt, Mijn dochter.

De engelen zijn de hele tijd bij jou, zoals nooit tevoren. Want jij, Mijn dochter, zult thans het grootste aantal aanvallen tot nu toe aantrekken vanwege deze boodschappen.

Elk woord dat Ik uitbreng, zal nu uiteen getrokken worden.

Elke les en waarheid die Ik de wereld probeer bij te brengen, zal nu in twijfel getrokken worden en beschouwd als godslasterlijk.

Mijn heilig woord, onderwezen aan Mijn volgelingen wanneer Ik op aarde leefde, werd ook toen bekritiseerd.

Ik werd beschuldigd van ketterij, godslastering en het vergoelijken van zondaars toen Ik tussen Mijn volk liep. Mijn woord werd toen op vele plaatsen niet aanvaard en vooral te midden van de priesters en farizeeërs.

Mijn dochter, deze mensen, die aanmatigend spotten vanwege hun zelfuitgeroepen bijbelse kennis, zullen de ergste boosdoeners zijn. Zij zullen arrogant beweren dat hun gebrekkige interpretatie van het Heilig Evangelie belangrijker is dan de waarheid.

Hun hoogmoed belet hen om Mijn inspraak te herkennen wanneer deze vandaag de dag aan de wereld meegedeeld wordt.

Laat je niet in met deze arme zielen, Mijn dochter, want zij zijn niet van het licht. Jammer genoeg geloven zij zelf dat zij het wel zijn. Onthoud dat diegenen, die neerkijken op de anderen en ermee spotten in Mijn naam, Mij niet vertegenwoordigen.

Zij tonen geen liefde, begrip of nederigheid.

Deze aanvallen worden op touw gezet om je in dit werk tegen te houden en om nieuwe twijfels in je geest te zaaien. Bid voor deze mensen ! Negeer hen ! Concentreer je enkel op Mijn stem en laat niet toe dat dit heilig werk op deze manier aangetast wordt !

Satan werkt actief in deze zielen en zal elke vorm van listig betoog gebruiken om deze boodschappen, uit Mijn mond, te ondermijnen. Door je in te laten met deze aanvallen en erop te reageren, geef je Satan de macht die hij zoekt.

Ga nu heen in vrede ! Blijf vooruit kijken en blijf te allen tijde gehoorzaam aan Mijn wensen ! Denk eraan dat jij Mij het geschenk van je vrije wil gegeven hebt. Sta Mij dus toe om je te leiden. Vertrouw volkomen op Mij !

Ik houd van jou !

Jouw Jezus

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

Boodschap: De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

dinsdag 20 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie