Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

Ontvangen op donderdag 25 april 2013

10.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Diegenen die Mijn Lichaam ontrouw zijn, zullen veel wetten veranderen en zullen nieuwe interpretaties over de betekenis van de Heilige Eucharistie voortbrengen. Veel heilige dienaren van God en leken, doorheen alle Christelijke geloofsovertuigingen, zullen toekijken terwijl de Heilige Geest aangevallen zal worden. Velen zullen geschokt zijn door de manier waarop Mijn naam en Mijn Leer geherinterpreteerd zullen worden zodat de nadruk op de plicht van mens tot mens gelegd zal worden. De mensen zullen aangemoedigd worden om van elkaar te houden en hun noden voor het altaar van God te brengen.

Van buitenaf zal deze benadering van de christelijkheid als een goede zaak gezien worden. Het zal het belang van de liefde promoten, maar niet op de manier die door God voorgeschreven is. Er zal gezien worden dat hooggeplaatste mensen elkaar prijzen als zij religieuze ceremonieën uitvoeren. Zij zullen uit eerbied voor elkaar buigen en zullen zich in adoratie aan de voeten van Gods vijanden neerwerpen.

Al deze grandioze ritussen zullen de wereld misleiden, en velen zullen zich niet bewust zijn van het doel van deze ceremonieën. Deze handelingen, deze nieuwe preken en nieuwe ceremonieën – om zogenaamd Mij, Jezus Christus, te eren – zullen in plaats daarvan zwart van aard zijn, want zij zullen het Beest verheerlijken.

De koning van de duisternis handelt snel, samen met zijn boze geesten, in het hart van velen die de verantwoordelijkheid hebben Mijn volgelingen te leiden. Een aantal van deze dienaren beseffen niet dat zij door de Boze bekoord worden. Ik zeg tot hen – kom nu! Kom tot Mij door het Sacrament van de Verzoening! Als jullie je zorgen maken over jullie geloof, zal Ik jullie verlichten, maar jullie moeten jullie ziel wel ontdoen van hoogmoed. Het is de hoogmoed, die jullie misleidt te geloven dat jullie intelligentie superieur is aan die van God.

Anderen, die zoals wolven in schaapskleren zijn, hebben hun ziel aan Satan verkocht. En net zoals hij te werk gaat, zullen ook zij sluw zijn in de manier waarop zij Gods kinderen zullen misleiden. Zij zullen anderen bekoren, door hun dienaren te prijzen als zijnde heilig, en dat zal die dienaren – met eigenliefde en opgeblazen van trots – aantrekken, die dan als schapen zullen volgen. Zij zullen voortdurend liegen en hun publieke preken zullen in de ogen van God onzin zijn. Er zal geen greintje ware nederigheid aangetroffen worden in welk woord van hen dan ook, hoewel zij tot het uiterste zullen gaan om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar als nederige dienaren van God gedragen. De kracht van de Heilige Geest zal in hun aanwezigheid ontbreken en diegenen van Mij, die Mij werkelijk kennen, zullen daarvan getuigen.

Zoveel van Mijn arme, gewijde dienaren zullen in deze leugens meegezogen worden, wat tot de ontheiliging van Mijn Lichaam zal leiden, en veel van diegenen die zich op hun liefde voor Mij beroemen, zullen de eerste zijn om de volgende nagel erin te kloppen aangezien zij Mij helemaal opnieuw kruisigen.

Mijn dochter, de haat die jullie, als rechtstreeks gevolg van de ontbinding van Mijn Kerk op aarde, betoond wordt, zal van twee kanten komen. Van de ene kant zullen het diegenen zijn, die zeggen dat zij Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen, maar die dat allesbehalve zijn omdat zij een andere leer voorhouden. Van de andere kant zullen het Mijn trouwe dienaren zijn die jou niet zullen geloven.

Jullie moeten weten dat de waarheid angst en boosheid teweegbrengt. De waarheid, die aan de ware profeten gegeven wordt, brengt – uit angst – niet alleen maar boosheid voort, het veroorzaakt ook verontwaardiging. Verontwaardiging en boosheid komen van de geest van het kwaad. De Boze zal, via het hart van de mensen, tot het uiterste gaan om het Woord van God tegen te houden.

Woede tegenover de profeten is een haat tegen God.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Boodschap: Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

zaterdag 20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie