Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

Ontvangen op zaterdag 20 april 2013

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. Al de engelen en de heiligen verenigen zich eendrachtig om voor de mensheid te bidden, aangezien deze zo’n verdorven aanval van Satan en al zijn boze geesten ondergaat. Terwijl hun gebeden door Mij aanvaard en opgevolgd worden, vraag Ik al diegenen die zich Christen verklaren, om te bidden als nooit tevoren.

De gebeden die dagelijks aangeboden worden om bescherming tegen demonische krachten, die de aarde infiltreren, zullen helpen om deze van Boze geesten te reinigen. Jullie moeten hoopvol blijven en wanneer jullie Mij trouw blijven, zullen jullie nog sterker worden.

De sterkte van de Christenen, verenigd in de waarheid van God, zal een krachtige verdedigingsmuur bieden tegen het Beest, wiens plannen om Gods kinderen te schaden zich op dit moment ontspinnen. Jullie moeten voor Mij staan, Mij jullie liefde verklaren en dan zal Ik jullie leiden in Mijn strijdmacht, die nooit verslagen zal worden. Wanneer Mijn strijdmacht in grootte toeneemt, en als miljarden meer zich bekeren en Mij aannemen, zal dat helpen om het Beest af te maken.

Het is jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, om jullie toe te spitsen op diegenen die Mijn hand van barmhartigheid zullen afwijzen. Het maakt niet uit dat jullie in Mijn naam belachelijk gemaakt worden, al wat jullie moeten doen, is smeken om de redding van zielen. Weet dat aan Gods strijdmacht op aarde bijzonder genaden verleend zullen worden om deze in staat te stellen de ziel van diegenen, die aan Mijn Woord twijfelen, met zich mee te voeren.

Wanneer toegelaten wordt dat ze woekeren, scheiden twijfels de mens van God. Twijfels worden door Satan in het hart van de mens aangebracht om Gods kinderen te misleiden om te geloven dat Hij, God, niet bestaat.

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet. Zonder de leiding van God zal hij in elke val trappen die door Satan voor hem neergelegd wordt.  In het hart van de mens manifesteert zich dan zoveel haat, want zodra zij zich voor de Boze openstellen, vult hun hart zich met boosheid. De ergste woede zal tegen de Christenen gericht zijn en vooralsnog zullen deze mensen niet weten waarom zij zich zo voelen. Dat is de reden waarom diegenen, die beweren dat ze niet in God geloven, meer tijd besteden aan het veroordelen van diegenen die dat wel doen.

Bid, bid, bid voor hun ziel!

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie