Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

Ontvangen op zaterdag 27 april 2013

13.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. Ik heb Mij nooit bemoeid met de wil van de mens, want dat is één van de grootste geschenken die de mensheid gegeven zijn, en deze kan nooit afgenomen worden. Satan bemoeit zich daarentegen wel met de vrije wil van de mens en heeft, meteen van bij het begin, meedogenloos getracht om de menselijke geest te onderwerpen en zijn ziel te stelen.

Het is dus de vrije wil, die de mens geschonken wordt, die door de Boze opgezocht zal worden. Maar het is eveneens door de vrije wil van de mens, dat de deur naar Mijn Koninkrijk ontsloten kan worden. Omdat jullie vlees zijn, en bijgevolg sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie op het eeuwig leven voor te bereiden, het nu. Jullie mogen dat nooit vergeten! Jullie moeten te allen tijde erop voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven schonk, kan hij het ook op elk moment van elke dag wegnemen.

Als jullie nu, vandaag, zouden sterven, zouden jullie dan in de goede conditie verkeren om voor Mij te verschijnen? Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben en welke haat jullie je naaste betoond hebben, die dan voor Mijn aangezicht geopenbaard zullen worden? Om het eeuwig leven te krijgen, moeten jullie weten wat er nu, vandaag, gedaan moet worden om jullie in Mijn ogen schoon te wassen.

Tot diegenen die enerzijds de zonde vergoelijken en anderen kwetsen, en dan anderzijds bidden en een leven leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij gewijd is, zeg Ik dit. Elk uur kwetsen jullie Mij door jullie schijnheiligheid. Elke dag raakt jullie ziel verder van Mij verwijderd. Jullie moeten de Tien Geboden nauwgezet navolgen, zoals ze door Mijn Vader gegeven werden, anders kunnen jullie niet zeggen dat jullie Mij toebehoren.

Zoveel zielen betreden de Hemel niet en velen moeten de loutering ondergaan, die nodig is om hen geschikt te maken om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Maar nog veel meer zielen worden in de eeuwige duisternis geworpen. Zovelen beseffen, binnen enkele minuten na hun dood op aarde, hoe zij God beledigd hebben. Hoe bang en verdrietig zijn zij dan. Zij beseffen dat hun tijd voor berouw verstreken is, en dat het in dat stadium voor hen te laat is.

Waarom vatten jullie niet dat de dood op elk moment kan plaatsgrijpen? Dat jullie moeten weten dat - wanneer jullie God beledigen - jullie je moeten inspannen om de wijze waarop jullie je gedragen om vrede te vinden, te veranderen. Jullie zullen de ware vrede pas vinden, wanneer jullie de zonde vermijden en gedurig proberen om de manier waarop jullie anderen behandelen, te verbeteren. Wanneer jullie in jullie ziel vrede hebben – wat enkel tot stand kan komen als jullie de zonde bestrijden en berouw tonen over jullie slechte daden – raken jullie dichter bij God.

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren? Jullie zullen in jullie hart het antwoord kennen.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Boodschap: Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

zaterdag 20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie