Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

Ontvangen op zondag 28 april 2013

17.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. Velen zullen gedwongen worden om dit werk de rug toe te keren, en jij moet hen nooit achternalopen. Ik liep diegenen die Mij vervolgden nooit achterna. Integendeel, Ik bood Mijzelf als een lam ter slachting aan, om zielen te redden.

Let nu op aangezien weldra die aangestelde valse profeten, door Satan voorbereid, opgenomen zullen worden in de schoot van diegenen die zeggen dat zij dienaren van God zijn. Hun profetieën, die allemaal de waarheid verloochenen, zullen gebruikt worden om jou te schande te maken. Laat niemand ook maar één seconde denken dat Mijn boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om de mensheid op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, niet verscheurd zullen worden.

Mijn dochter, deze obstakels moeten door jou genegeerd worden. Door jouw gehoorzaamheid zal Ik je sterker maken, want jij hebt geen zeeën van tijd om ervoor te zorgen dat de genaden, die Ik over de mensheid uitstort, door allen verkregen worden.

Het merendeel van Mijn ware profeten zijn onwetend over de Heilige Schrift of over de profetieën, die uit Mijn barmhartigheid aan de wereld gegeven werden. Zij hoeven geen passages uit de heilige Bijbel aan te halen omdat Ik hen niet vraag om dat te doen. Mijn Woord wordt gegeven zoals het is. Mijn heilige Bijbel is heilig. Er gedeelten uithalen om een eventuele goddelijke openbaring te bevestigen, is niet toegestaan. Wanneer door Mij een boodschap gegeven wordt, schrijft de profeet op wat Ik dicteer, en wordt er nooit gevraagd om passages te kopiëren die door Mijn apostelen aan de wereld gegeven werden.

Ik Ben groter dan allen die Mij dienen. Mijn Woord is heilig. Mijn geschenken aan jullie, worden gegeven om jullie ziel voor te bereiden, en dat is de reden waarom aan alle echte profeten gebeden gegeven worden die de drang, om zich met Mijn Hart te verenigen, doet ontbranden.

De vervolging die jij zult doorstaan, zal aanhouden en erger worden. En net als jij denkt dat je er niet meer tegen kan, zal Ik aan de wereld Mijn goddelijke aanwezigheid bewijzen. Lijd met waardigheid, Mijn kleintje! Verdedig Mijn Woord niet, hoe verleidelijk dat ook is, zelfs niet wanneer jou snode leugens voorgelegd worden!

Diegenen die Mij kennen, zullen ook weten wanneer woorden niet van Mij afkomstig zijn, want Ik verblijf in hun hart. Maar Satan is zo sluw dat hij Mij kan imiteren, op één uitzondering na. Hij kan nooit erkennen dat Ik in het vlees kwam of dat Mijn Lichaam in de Heilige Eucharistie tegenwoordig is.

Mijn Geest wakkert nu aan en zal doorgaan op te staan tegen de krachten van het kwaad. Elke demon zal door Mijn engelen omgebracht worden, tot er op de laatste dag niet één meer overblijft.

Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

Ik Ben het Begin en het Einde. Ik kom, zoals beloofd, om jullie eeuwig leven te brengen. Sta op, jullie allen die in Mij geloven, en aanvaard de waarheid! Kom tot Mij! Laat de Wil van Mijn Vader over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde heersen! Verheug jullie want Ik breng vrede, en eenheid aan al diegenen, van wie de namen in het Boek des Levens staan! Mijn laatste Verbond werd volbracht. Mijn heerschappij is gekomen. Sta op en neem Gods hand aan!

De dag waarop jullie deze woorden horen, zal de dag zijn dat jullie de waarheid kennen.

Laat jullie niet misleiden, want enkel God – en de geschenken van goddelijke openbaring – kunnen jullie de liefde, de vrede, de vreugde en de bekering bezorgen, die zich door deze boodschappen over de wereld uitstrekken. Ze zijn een geschenk. Ze zijn bedoeld om jullie de ware weg naar jullie rechtmatig erfdeel te tonen. Neem deze aan met welwillendheid en dankzegging in jullie ziel!

Jullie geliefde Jezus

 Redder van de mensheid

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Boodschap: Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

zaterdag 20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie