Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

Ontvangen op woensdag 24 april 2013

14.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Terwijl Mijn aanwezigheid in het hart van de mensen toeneemt, zal door de handelwijze van diegenen, die Mijn allerheiligste Woord tegenspreken, het haatgehalte zichtbaar zijn.

Diegenen die doorgaan met het indienen van wetten, die tegen God lasteren, zullen al de inspanningen om het Woord van God te bezoedelen, opdrijven. Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt. Naarmate de loutering intensiever wordt, zal ook het kwaad van de zonde voor jullie blootgelegd worden. Jullie zullen merken dat elke denkbare daad, die tegen God is, door deze vijanden van Mij gepromoot zal worden. Velen zullen hun onschuld betuigen, maar deze daden zullen door de Mijnen, die de waarheid kennen, niet aanvaard worden. De gave van onderscheiding die Ik aan veel zielen overmaak, houdt in dat deze snode daden, die gepleegd worden door diegenen in machtsposities, die naties besturen, gezien zullen worden voor wat ze zijn – het werk van Satan.

De boze geesten van Satan hebben hun aanwezigheid in de ziel van diegenen, die niet in God geloven, opgedreven. Er geen genoegen mee nemend dat dergelijke zielen God de rug toekeren, zetten die verdorven geesten deze mensen aan tot het promoten van de verachtelijkste zonden. Na verloop van tijd worden deze zielen zo verdorven en zo vervuld van haat jegens God, dat zij zich in een duisternis zullen storten, die het Licht van God nooit zal kunnen verdragen.

Denk eraan, Mijn barmhartigheid is groot! Het zal enkel door Mijn barmhartigheid zijn, dat deze mensen gered kunnen worden. Er is voor hen geen andere hoop meer, want veel van deze gekwelde zielen worden zo geteisterd, dat zij niet in staat zijn om uit eigen vrije wil om Mijn hand van barmhartigheid te vragen. Diegenen onder jullie die Mij kennen en die van Mij houden, moeten deze arme mensen helpen door te smeken om de redding van hun ziel. Jullie moeten vragen dat zij zich tot Mij wenden zodat Ik kan ingrijpen om de vervolging te stoppen die zij de wereld willen opleggen. Jullie moeten Mij, door zelfopoffering, smeken dat de volkeren moord, die zij plannen, hen belet wordt. Door ongegronde oorlogen en de moord op de onschuldigen in de schoot van hun moeder, zal de ergste vorm van volkerenmoord te zien zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Boodschap: Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

zaterdag 20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie