Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

Ontvangen op zondag 21 april 2013

14.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? Wie onder jullie zal dan, zodra die tijd aanbreekt, de waarheid van Mijn Kerk op aarde ontkennen, wanneer deze steen voor steen uit elkaar gehaald wordt?

Jullie hebben de waarheid gekregen. Jullie kennen Mijn Leer. Wel, dan zullen jullie door Mijn Leer Mijn Kerk kennen. Als dus iemand onder jullie Mijn Lichaam geselt, vervolgens Mijn Leer heruitvindt en jullie daarop leugens voorlegt, zullen jullie Mij dan verloochenen?

Ik, Jezus Christus, vertel jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik vertel jullie deze dingen opdat jullie Mijn Leer in ere zullen houden, de heilige Sacramenten zullen handhaven en standvastig bij de waarheid zullen blijven. Geen mens op aarde kan de Leer van Mijn Kerk veranderen. Geen mens. Niet één onder jullie heeft de bevoegdheid gekregen om nieuwe leerstellingen uit te roepen en deze als de Mijne voor te stellen. Nochtans zullen velen onder jullie, door het ontkennen van de waarheid die jullie 2000 jaar geleden geschonken werd, Mij verloochenen. Het ontbreekt jullie zo aan kennis van heilige zaken, dat jullie onbekend zullen zijn met de nieuwe wetten, die tegen Mij zullen lasteren wanneer deze in Mijn Kerk op aarde ingevoerd worden.

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden, net zoals het vroeger was, en als een tempel van God voorgesteld worden. Deze zal zich in Rome bevinden en zal het nieuwe symbool van de nieuwe ene-wereldreligie speciaal onder de aandacht brengen. Dat symbool zal op het dak en aan de ingang te zien zijn en zal binnen voorrang krijgen op het hoogaltaar. Mijn kostbare Tabernakel, geschonden in al zijn glorie, zal zich in het midden van het altaar bevinden, voor iedereen zichtbaar. Deze belediging zal tot gevolg hebben dat het Beest een open deur geboden zal worden om Mijn Tabernakel binnen te dringen. Op dat moment zal Mijn Tegenwoordigheid verdwijnen.

 Miljoenen mensen – van wie er velen zich niet bewust zullen zijn van de betekenis van deze gruwel – zullen alles doen wat er aan hen gevraagd wordt, en zij zullen bidden in het bijzijn van het Beest. Nieuwe gewaden, vervaardigd met gouden emblemen, die het uiterlijk van bescheiden soutanes zullen hebben, zullen gedragen worden door diegenen die in deze zogenaamde tempel dienen. Het gouden embleem, dat op een schaamteloze manier tentoongespreid zal worden, zal het symbool van de nieuwe wereldreligie zijn.

De kruisen zullen verdwijnen. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Waar deze in sommige openbare plaatsen nog te zien zijn, zullen de mensen dan door de wet gedwongen worden om deze weg te halen.

De nieuwe toren, die Satan zal huldigen, zal in veel landen nagemaakt worden en dan zal het tweede deel van de misleiding bekend gemaakt worden. Het bestaan van de hel zal door de Kerk openlijk als onzin verklaard worden. De mensen zullen in een vals gevoel van veiligheid gewiegd worden wanneer deze flagrante leugen door alle Kerken aangenomen wordt.  Er zal aangehaald worden dat God nooit zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat. Dat Hij van iedereen houdt, en dat het bestaan van de hel door de eeuwen heen verspreid werd door religieuze fanatiekelingen. En dus zullen de mensen zelfs het bestaan van de doodzonde vergoelijken. De zonde zal zo algemeen aanvaard worden, dat de mensen niet langer zullen bidden of om barmhartigheid zullen vragen, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het Beest zijn dat zij hun ziel zullen overgeven, en elke stap van hun tocht zal zorgvuldig door de vijanden van God georkestreerd zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

zaterdag 20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie