Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

Ontvangen op woensdag 24 april 2013

14.15 u

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. Het is omdat Hij van jullie houdt, dat Hij nu door Zijn profeten tot jullie spreekt, om ervoor te zorgen dat niemand Zijn barmhartigheid ontgaat. Net zoals God Johannes de Doper zond om de wereld voor te bereiden op Mijn Zoon – de Eniggeboren Zoon van God, de Messias – openbaart Mijn Zoon nu aan jullie het beslissende plan. Dit laatste heilsplan zal vergelijkbaar zijn met Zijn eerste komst, maar met één verschil. Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen.

Nu de waarheid jullie opnieuw geopenbaard wordt, herinnert Mijn Zoon jullie door Zijn heilig Woord aan alles wat van God komt, terwijl Hij de laatste fase voorbereidt. Toen Mijn Zoon de aarde bewandelde, werd Gods kinderen de waarheid geschonken. Voor jullie bestwil, opdat jullie niet misleid worden, zal jullie nu de volle waarheid geschonken worden, waaronder openbaringen over het werk van Gods vijanden. Wanneer Mijn Zoon jullie deze geschenken bezorgt, moeten jullie edelmoedig van hart zijn.

Wanneer Ik door de jaren heen aan Gods uitverkoren zieners verscheen, was dat om de zielen voor te bereiden op deze tijden. Nu, wanneer jullie je opmaken voor de vervolging die de Christenen opgelegd zal worden, zal het uitermate moeilijk worden omdat het zal gaan om een schending van de geest, en dat zal de meeste pijn veroorzaken. Wanneer jullie de waarheid over het Woord van God kennen en wanneer jullie weten hoe het werk van de Bedrieger te herkennen, zullen jullie sterker worden. Het is veel belangrijker om trouw te blijven aan het Woord van God, dan leugens aan te nemen die jullie voorgehouden zullen worden door diegenen die niet van God komen.

Mijn Zoon zal jullie tot een grote zaligheid verheffen wanneer jullie Zijn heilig Woord gehoorzamen en Zijn Leer handhaven. Ik vraag jullie dat jullie Mijn Zoon de eerbied betonen die Hij verdient. Diegenen die Hem afwezen toen Hij op aarde rondliep, erkenden uiteindelijk de waarheid over wie Hij was, toen Hij stierf aan het kruis. Diegenen, die Zijn Woord vandaag de dag verwerpen, zullen tenslotte de waarheid beseffen op de dag dat Hij komt om te oordelen. Voor velen zal het dan te laat zijn.

Bid dat alle zielen trouw zullen blijven aan de nalatenschap van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want enkel diegenen die Hem erkennen, kunnen naar Zijn Koninkrijk gebracht worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Boodschap: Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

zaterdag 20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie