Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

Ontvangen op dinsdag 30 april 2013

15.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Terwijl de wereld weer verandert, aangezien de geest van het kwaad verdeeldheid na verdeeldheid teweegbrengt, zal het enkel het Licht van God zijn dat jullie staande zal houden. Mijn aanwezigheid zal door diegenen, die naar Mij komen om hulp, gevoeld worden - vooral wanneer jullie het gevoel hebben dat alles hopeloos is - want Ik zal jullie nooit in de steek laten. Niets anders dan de waarheid zal jullie helpen om het aan te kunnen wanneer het gebrek aan naastenliefde, dat in de wereld van vandaag duidelijk zichtbaar is, toeneemt omdat het hart van de mensen in steen verandert.

De waarheid ligt vervat in de heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens nu, en in de toekomst, kan leven. Zeer spoedig zal het onmogelijk worden om een Bijbel te kopen omdat veel naties - vooral in Europa - de nieuwe wetten zullen aanhangen, die alle boeken die het Woord van God uitdragen, zullen verbieden.

Thans wordt de brief geschreven om al diegenen in dienst van de Katholieke Kerk een wenk te geven. Al Mijn gewijde dienaren zullen weldra geïnformeerd worden over de veranderingen, waarvan hen gezegd zal worden dat deze voor het welzijn van de Kerk zijn.

De nieuwe regels – die wijzigingen, aangebracht aan de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen toelaten – zullen onschuldig lijken. Velen zullen de zwaarwichtigheid ervan niet opmerken, maar het zal verband houden met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. Het in beslag nemen van de schatten - waaronder de gouden Tabernakels, die vervangen zullen worden door deze die uit hout en steen gemaakt zijn – zal één van de tekenen zijn dat zij ingezameld worden voor de nieuwe wereldreligie.

Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden, en dat zal de ontheiliging van de altaren met zich meebrengen. De monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen te verdwijnen en er zal een einde komen aan de dagen waarop Mijn Heilige Eucharistie uitgestald wordt.

Veracht Mijn Woord nu en jullie zullen tranen laten wanneer deze daden jullie onder de ogen gebracht worden! Al vlug, niet lang daarna, zullen de gewaden, die door Mijn gewijde dienaren gedragen worden, aangepast worden en zal er een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden. De nieuwe gruwel zal niet gebaseerd zijn op het eenvoudige kruis. Het zal in plaats daarvan discreet de kop van het Beest weergeven.

Ik vraag jullie om nu Mijn heilige kruisen in te zamelen en deze in jullie huizen te bewaren, samen met wijwater. Ik verzoek jullie allemaal dringend om vast te houden aan de waarheid van wat Ik jullie vertelde. Bovendien wil Ik dat jullie volledig op Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie aan de ongenade van de Boze overlever! Ik zal te allen tijde dicht bij jullie blijven. Ik zal bijzondere zegeningen uitstorten op de hoofden van Mijn geliefde, trouwe gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.

Houd jullie hart dicht bij Mij en bij elkaar! Troost en sterk elkaar, want jullie moeten voor en tijdens de komende tijden meer dan ooit van elkaar houden! Ik Ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen tot op het moment dat de trompetten schallen en de aankondiging gedaan wordt, dat Ik Mij bij Mijn Tweede Komst eindelijk zal openbaren, verenigd blijven. Jullie zullen daarop de vreugde en de vrede voelen, die Ik jullie beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.

Jullie Jezus 

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Boodschap: Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

zaterdag 20 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie