Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

Ontvangen op dinsdag 30 april 2013

15.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Terwijl de wereld weer verandert, aangezien de geest van het kwaad verdeeldheid na verdeeldheid teweegbrengt, zal het enkel het Licht van God zijn dat jullie staande zal houden. Mijn aanwezigheid zal door diegenen, die naar Mij komen om hulp, gevoeld worden - vooral wanneer jullie het gevoel hebben dat alles hopeloos is - want Ik zal jullie nooit in de steek laten. Niets anders dan de waarheid zal jullie helpen om het aan te kunnen wanneer het gebrek aan naastenliefde, dat in de wereld van vandaag duidelijk zichtbaar is, toeneemt omdat het hart van de mensen in steen verandert.

De waarheid ligt vervat in de heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens nu, en in de toekomst, kan leven. Zeer spoedig zal het onmogelijk worden om een Bijbel te kopen omdat veel naties - vooral in Europa - de nieuwe wetten zullen aanhangen, die alle boeken die het Woord van God uitdragen, zullen verbieden.

Thans wordt de brief geschreven om al diegenen in dienst van de Katholieke Kerk een wenk te geven. Al Mijn gewijde dienaren zullen weldra geïnformeerd worden over de veranderingen, waarvan hen gezegd zal worden dat deze voor het welzijn van de Kerk zijn.

De nieuwe regels – die wijzigingen, aangebracht aan de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen toelaten – zullen onschuldig lijken. Velen zullen de zwaarwichtigheid ervan niet opmerken, maar het zal verband houden met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. Het in beslag nemen van de schatten - waaronder de gouden Tabernakels, die vervangen zullen worden door deze die uit hout en steen gemaakt zijn – zal één van de tekenen zijn dat zij ingezameld worden voor de nieuwe wereldreligie.

Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden, en dat zal de ontheiliging van de altaren met zich meebrengen. De monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen te verdwijnen en er zal een einde komen aan de dagen waarop Mijn Heilige Eucharistie uitgestald wordt.

Veracht Mijn Woord nu en jullie zullen tranen laten wanneer deze daden jullie onder de ogen gebracht worden! Al vlug, niet lang daarna, zullen de gewaden, die door Mijn gewijde dienaren gedragen worden, aangepast worden en zal er een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden. De nieuwe gruwel zal niet gebaseerd zijn op het eenvoudige kruis. Het zal in plaats daarvan discreet de kop van het Beest weergeven.

Ik vraag jullie om nu Mijn heilige kruisen in te zamelen en deze in jullie huizen te bewaren, samen met wijwater. Ik verzoek jullie allemaal dringend om vast te houden aan de waarheid van wat Ik jullie vertelde. Bovendien wil Ik dat jullie volledig op Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie aan de ongenade van de Boze overlever! Ik zal te allen tijde dicht bij jullie blijven. Ik zal bijzondere zegeningen uitstorten op de hoofden van Mijn geliefde, trouwe gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.

Houd jullie hart dicht bij Mij en bij elkaar! Troost en sterk elkaar, want jullie moeten voor en tijdens de komende tijden meer dan ooit van elkaar houden! Ik Ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen tot op het moment dat de trompetten schallen en de aankondiging gedaan wordt, dat Ik Mij bij Mijn Tweede Komst eindelijk zal openbaren, verenigd blijven. Jullie zullen daarop de vreugde en de vrede voelen, die Ik jullie beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.

Jullie Jezus 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie