Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

Ontvangen op zaterdag 26 mei 2012

16.00 u

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging.

Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen.

En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen.

Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben.

Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger - de Valse Profeet - zijn plaats innemen.

Hoe vloeien Mijn tranen om Mijn geliefde Kerk op aarde in deze tijd. Al die gewijde dienaren van Mij, die Mijn heilig woord aannemen zoals dit jullie in deze tijd gegeven wordt, luister nu naar Mij!

Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks Offer handhaven. Want zeer spoedig zullen jullie gedwongen worden om een leugen te slikken.

Het dagelijks Offer, ter ere van Mijn kruisiging, en de transformatie van de wijn in Mijn Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zullen veranderd, verdraaid worden en Ik zal door het slijk gehaald worden door nieuwe wetten, ingevoerd door de Valse Profeet.

Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de waarheid is.

Jullie mogen nooit de ketterij binnen de muren van Mijn Heilige Stoel aanvaarden. Als jullie dat wel doen zullen jullie je van Mij verwijderen.

Velen onder jullie zullen de Heilige Mis in het geheim moeten opdragen en jullie zullen al de moed, die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en Mij te vragen om jullie sterk te maken, nodig hebben.

De veranderingen zullen beginnen bij de Heilige Eucharistie zelf. Er zal jullie weldra gezegd worden dat de Heilige Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in feite iets anders is.

Er zal jullie gezegd worden dat het andere dingen inhoudt. Maar dat is een verschrikkelijke leugen.

De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed, aan jullie gegeven om Mij toe te laten jullie te vervullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te schenken dat jullie nodig hebben voor jullie ziel.

Wanneer de tijd aanbreekt en jullie, Mijn gewijde dienaren, de nieuwe, moderne interpretatie wordt voorgelegd, dan zullen jullie weten dat het bederf reeds begonnen is.

Dat is het moment waarop jullie je zullen moeten voorbereiden. Kom samen en verdedig de waarheid over Mijn kruisiging. Aanvaard de leugens, de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie niet! Want als jullie dat wel doen, zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan voor al Gods kinderen.

Volg Mij na! Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen moeten zien maar Ik zal jullie de genaden schenken om de waarheid te onderscheiden van de heiligschennende fictie, waarvan jullie gevraagd zal worden om het in Mijn heilige naam te aanvaarden.

Jullie moeten Mij nu om Mijn hulp vragen door dit kruistochtgebed (56). Het is bestemd voor priesters die bescherming van de Heilige Eucharistie nastreven.

O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon,
die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis,
help mij om trouw te blijven aan de waarheid.
Bedek mij met het kostbaar Bloed van Uw Zoon
en schenk mij de genaden om U in geloof, vertrouwen en met eerbied te blijven dienen tijdens de rest van mijn geestelijk ambt.
 
Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer
of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.
Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen
en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moeten worden
met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid.
Amen.

A.u.b. weet dat Ik elke dag met elk van jullie, Mijn geliefde gewijde dienaren, meeloop.

Ik houd jullie staande. Steun maar op Mij en Ik zal jullie dicht bij Mijn Heilig Hart houden in deze tijd van vreselijke kwelling binnen de Katholieke Kerk.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang

vrijdag 11 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment vreselijk lijden

donderdag 10 mei 2012

Mijn kind, Mijn Zoon, Jezus Christus, treft nu voorbereidingen om zoveel mogelijk kinderen van God te redden vóór de Waarschuwing. Want na de Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven tot de glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon.

Boodschap: Het werk van de vrijmetselaarsgroeperingen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken

woensdag 9 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, steeds meer van diegenen, die Mijn Leer kennen, aanvaarden uiteindelijk dat Ik Mij nu in verbinding stel met de wereld door middel van deze aan jou gegeven boodschappen.

Boodschap: H. Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen

dinsdag 8 mei 2012

Mijn kind, deze missie is miljoenen zielen aan het bekeren die anders verloren zouden gaan.

Boodschap: Mijn Restkerk, geïnspireerd door de profeet Henoch, zal overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken

dinsdag 8 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom deze avond om jullie te zeggen dat een grote blijk van Mijn liefde en barmhartigheid zich nu zal manifesteren in het hart van gelovigen wijd en zijd.

Boodschap: Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen

maandag 7 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn Kerken doorheen de wereld zeg Ik dit:

Boodschap: Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme opdracht toegekend

zondag 6 mei 2012

Mijn liefste dochter, veel van Gods kinderen menen dat diegenen, die een heilig leven leiden, diegenen zijn die door Mijn Vader begunstigd worden.

Boodschap: De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door die sekten die in het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, is hevig

zondag 6 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom Mijn volgelingen smeken om Mijn pijn te verlichten.

Boodschap: God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met bewondering en met dank

zaterdag 5 mei 2012

Mijn dochter, hoe geweldig wordt de dag waarop de Heilige Geest, het Licht van Mijn Liefde, over de aarde zal stromen.

Boodschap: De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest

vrijdag 4 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze missie – om al Gods kinderen te overtuigen om de Tweede Komst te erkennen en dat dit aanvaard zal worden als goed nieuws voor al Gods kinderen – moeilijk is, denk dan gewoon aan het volgende.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie