Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest

Ontvangen op vrijdag 4 mei 2012

21.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze missie – om al Gods kinderen te overtuigen om de Tweede Komst te erkennen en dat dit aanvaard zal worden als goed nieuws voor al Gods kinderen – moeilijk is, denk dan gewoon aan het volgende.

Evenals elke afzonderlijke persoon gemaakt is naar het beeld van God, Mijn Eeuwige Vader, zo schijnt ook het Licht van Mijn Vader doorheen elke ziel.

Bekijk het gezicht van iedereen die je tegenkomt en jullie zullen een glimp van God de Vader opvangen.

Het kan gewoon een blik, een glimlach, een gebaar of een fijngevoeligheid zijn, maar het is daar.

In iedereen steekt iets goeds, zelfs in verstokte zondaars. Bij sommigen is deze goedheid allesomvattend en trekt de persoon, die gezegend is met deze gave, mensen aan als een magneet. Bij anderen is het slechts een glinstering, maar niettemin aanwezig.

Wanneer jullie in iemands ogen kijken van wie het gedrag naar anderen toe wreed is, kunnen jullie toch een sprankje hoop ontdekken door de aanwezigheid van het Licht van God.

Het is het Licht in de zielen van Gods kinderen dat, door Mijn boodschappen van liefde en hoop, aangewakkerd moet worden. Hoe sterker het Licht, hoe zuiverder de persoon.

Hoe meer mensen door het Licht van God gezuiverd worden, hoe zuiverder de aarde zal zijn.

Als Gods licht sterker wordt in de zielen van de gelovigen, zal het werk van het kwaad afnemen omdat de duisternis het Licht niet kan verdragen.

Dat is de reden waarom nu, overal ter wereld, opnieuw een uitstorting van de Heilige Geest geschonken wordt.

Dit is de tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest sinds 10 mei 2011.

Deze gaat Mijn grootse Goddelijke Barmhartigheid vooraf en zal ervoor zorgen dat het Licht een nieuw inzicht creëert in de ziel van de gelovigen.

De Heilige Geest zal deze zondag 6 mei 2012 over de hele wereld neerdalen.

Velen zullen vrede en liefde voelen. Ik spoor allen aan om te bidden dat deze gave hun ziel doordrenkt zodat zij Gods liefde zullen voelen en gehoor geven aan Zijn oproep.

Kruistochtgebed (51) ‘Om de gave van de Heilige Geest’

O kom Heilige Geest,
Stort Uw gave van liefde, wijsheid en kennis uit over mijn nederige ziel.
Bekleed mij met het licht van de waarheid
zodat ik de waarheid van God kan onderscheiden van de leugens die door Satan en zijn engelen verspreid worden.
Help mij de fakkel vast te grijpen
en het vuur van inzicht te verbreiden over al diegenen die ik ontmoet.
Door Christus Onze Heer.
Amen.

Ga heen in liefde, licht en vrede.

Verlaat jullie op Mijn Heilige Geest en sta Hem toe op jullie neer te dalen!

Ik houd van jullie!

Jullie dierbare Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie