Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

Ontvangen op donderdag 24 mei 2012

18.30 u

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Ik vertel je dit om al Gods kinderen eraan te herinneren dat zij zich op voorhand moeten voorbereiden.

De twee sterren zullen botsen en velen zullen bang zijn.

Er valt niets te vrezen omdat dit het grootste geschenk is dat Ik breng opdat niet één ziel verloren gaat aan het vuur van de hel.

Vervolgens zal Mijn kruis aan de hemel verschijnen en niet één persoon zal het niet opmerken.

Velen zullen uit angst neervallen en er zal een enorm schudden, zoals van een aardbeving, gevoeld worden.

Dan zal de stilte komen.

Bereid jullie altijd voor op deze dag alsof het morgen was. Verzoek nu om verlossing en onthul Mij jullie zonden.

Katholieken moeten te biechten gaan.

Diegenen die niet Katholiek zijn, moeten het kruistochtgebed (24) bidden dat Ik aan de rest van de wereld geef voor Mijn volle aflaat.

Dit geschenk van Mijn volle aflaat is bestemd voor al Gods kinderen van elke geloofsovertuiging en biedt een grote reiniging. Wijs dit geschenk niet af! Aanvaard het!

Tegen de Katholieken die Mijn geschenk in twijfel trekken en die Mijn geschenk misgunnend bekritiseren, zeg Ik dit:

Geloven jullie dat Ik dit Sacrament niet zou verlenen aan al Gods kinderen?

Jullie moeten edelmoedig van hart en blij zijn dat Ik dit doe. Zijn jullie van mening dat een dergelijk geschenk niet aan hen gegeven zou mogen worden? Als dat zo is dan houden jullie niet echt van Mij.

Buig jullie hoofd en prijs God voor dit prachtig geschenk, aan de mensen gegeven om hun ziel te redden.

Tijdens de Waarschuwing zullen dan al diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan.

Diegenen die hun zonden voor zich onthuld zien, zoals deze door Mijn ogen gezien worden, zullen geschokt zijn.

Velen zullen het moeilijk vinden om te aanvaarden hoe zwartgeblakerd hun ziel is.

Diegenen die dat wel doen en berouw tonen, zullen Mij vragen om hen vergiffenis te schenken. En Ik zal dat doen.

Maar sommigen zullen er geen spijt van hebben en wanneer zij voor Mijn ogen komen te staan, zullen zij in hun hart de gruwelijkheden, die zij begaan hebben, verdedigen. Zij zullen niet tot inkeer komen en Mij in het gezicht slaan.

Hoe dan ook zal het vuur van de zuivering en het lijden door alle zondaars gevoeld worden.

De tijdsduur zal afhangen van de ernst van hun zonden.

Diegenen die zich van Mij verwijderen, hebben jullie gebeden nodig. Er zal hen meer tijd gegeven worden om zich terug tot Mij te wenden en Mij te vragen hen te vergeven.

Maar die tijd kan zo kort als een dag of zo lang als een paar jaar zijn.

Niemand buiten Mijn Vader kent de datum van Mijn Tweede Komst.

De tijd tussen de twee gebeurtenissen zal niet zo lang zijn als jullie misschien denken.

Uiteindelijk zullen Mijn kinderen beseffen in welke tijd zij leven en zullen zij de waarheid aanvaarden.

Diegenen die inmiddels de waarheid kennen en die in Mij geloven: jullie hebben de plicht om te bidden voor de zielen die Mijn barmhartigheid niet zullen aanvaarden.

Mijn dochter, Mijn grootste verlangen is om de hele wereld te redden, met inbegrip van diegenen die voor Mij verloren zijn.

Al de gebeden van Mijn volgelingen, die zich als één stem verenigen, kunnen Mij helpen om dit te doen.

Ga heen in liefde. Vertrouw altijd op Mij want de tijd is kort en de plannen voor de redding van de mensheid liggen in de handen van Mijn Eeuwige Vader.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

zondag 20 mei 2012

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie