Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

Ontvangen op zondag 27 mei 2012

18.00 u

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Velen geloven dat Ik angst creëer. Maar dat is niet helemaal waar.

De angst die veel zielen overspoelt, is het besef dat wat Ik jullie vertel de waarheid is.

Zoals bij elke goede ouder wordt een kind gewaarschuwd voor de gevaren in het leven.

Soms kunnen de gevaren, waar een ouder voor waarschuwt, angst veroorzaken. Maar die angst heeft betrekking op het onheil – door de mens veroorzaakt – dat in het verschiet ligt.

Hetzelfde geldt voor het onheil in de wereld. Het wordt veroorzaakt door de mens die, op zijn beurt, beïnvloed wordt door de Bedrieger, Satan.

De profetieën, door God aan het menselijk ras gegeven sinds het begin der tijden, hebben in het hart van sommigen de angst doen toeslaan.

In andere kringen brachten deze echter veel gelach teweeg. Dat is wat er gebeurde voordat Noah de Ark begon te bouwen. Hoewel hij uitgelachen, bespot en belachelijk gemaakt werd, deden diegenen die in angst verkeerden wat er van hen gevraagd werd. Zij bouwden de Ark om zichzelf te redden.

Diegenen die met Noah lachten, hem belachelijk maakten en verwierpen, werden vernietigd.

Alle profetieën, die afkomstig zijn van God, bevatten waarschuwingen om de mensheid aan te sporen voorbereid te zijn op dergelijke gebeurtenissen.

Het is slechts door jullie ziel voor te bereiden dat jullie de kwelling, die jullie te wachten staat – veroorzaakt door de zonden van de mens – kunnen weerstaan.

Tot diegenen onder jullie die zich afvragen waarom Mijn boodschappen angst kunnen veroorzaken, zeg Ik dit:

Geloof de leugen niet, die door Satan in jullie hart gezaaid wordt, dat God de wereld nooit boodschappen zou geven die bij Zijn kinderen de angst om het hart doet slaan.

Velen onder jullie, vooral diegenen die van Mij houden, worden nu van Mijn heilig woord afgehouden.

Eén van Satans favoriete hatelijkheden bestaat erin om jullie ervan te overtuigen dat goddelijke boodschappen geen profetieën bevatten die angst veroorzaken.

Dergelijke boodschappen kunnen toch alleen maar van de Boze komen?

Hoe lacht Satan om zijn eigen sluwe bedrog!

Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen. Hij is zo wanhopig dat hij jullie ervan gaat overtuigen Mijn instructies niet op te volgen.

Aan jullie, Mijn volgelingen, moet de waarheid verteld worden.

Ik moet jullie voorbereiden en dat houdt in om jullie op voorhand te waarschuwen voor de dingen die gaan komen, alleen maar om jullie te beschermen. Om jullie te redden.

Luister nooit naar deze leugen!

Mijn boodschappen worden jullie gegeven uit Mijn goddelijke liefde voor de gehele schepping. Laat Mij zoals elke goede ouder jullie begeleiden.

Door naar Mij te luisteren en Mijn instructies van gebed op te volgen, zal Ik jullie beschermen.

Angst komt niet van Mij. Wanneer jullie in Mij geloven en Mij vertrouwen, zullen jullie niet bang zijn, ongeacht hoeveel onheil jullie gebracht wordt door de zonden van de mensheid.

Eén ding dat jullie nooit mogen doen, is jullie verbergen en ervan uitgaan dat alles goed zal komen.

Want door zo te doen, wijzen jullie het bestaan van het kwaad in de wereld af.

Aanvaard dat Satan bestaat! Geloof dat gebed zijn macht kan, en zal, afzwakken!

Houd dus stand en neem – als een volgeling van Mij, Jezus Christus – de verantwoordelijkheid.

Sta Mij toe jullie te leiden, zodra jullie de waarheid onder ogen zien, en dan zal de angst jullie hart niet binnendringen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

zondag 20 mei 2012

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie