Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

Ontvangen op woensdag 30 mei 2012
15.30 u
Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Luister naar geen andere stem dan de Mijne. Laat je niet in met, of reageer niet op diegenen die Mij beledigen.

Zij hebben toegelaten dat de menselijke hoogmoed Mij verspert, en dat alleen is nog niet genoeg, bovendien vervolgen zij Mij.

Mijn Tweede Komst zal vergelijkbaar zijn met de gebeurtenissen die gedurende Mijn eerste tijd op aarde plaatsvonden.

Mijn heilig Woord zal in twijfel getrokken, bekritiseerd, afgewezen en vervolgens verworpen worden.

De eersten om Mij te verwerpen, zullen de Mijnen zijn, die zielen die het meest van Mij houden. Zij zullen op de voorste rij staan om de eerste steen te gooien.

Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden.

Ik stond doodsangsten uit door de zonden van de mensheid, niet enkel van diegenen die toen leefden maar ook door diegenen die Mij vandaag de dag verwerpen. Diegenen die Mij tegenwoordig verwerpen, doen Mij meer pijn daar Ik voor hun zonden gestorven ben. Zij hebben niets geleerd.

Bovendien zijn diegenen - die met Mij de spot dreven en Mijn oog door de doorn, de scherpste van de doornenkroon, verscheurden – de vertegenwoordigers van Mijn Kerk op aarde.

Zij willen Mijn Tweede Komst of de waarschuwingen die Ik hen openbaar, niet aanvaarden.

Elk woord dat uit Mijn mond komt, wordt verslonden door de nederige zielen, net als kinderen in hongersnood.

Maar diegenen, gevoed door de kennis van de waarheid over Mijn Leer, draaien hun hoofd om en kijken de andere kant op.

Nederigheid is niet langer aanwezig in de ziel van veel van Mijn volgelingen waardoor zij niet in staat zullen zijn om voordeel te halen uit Mijn bijzondere genaden.

Jullie kunnen Mij niet horen, tot jullie klein worden in de ogen van God.

Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest niet voelen, tot jullie de hoogmoed en de arrogantie hekelen.

Wanneer jullie Mij vandaag verwerpen, kloppen jullie de eerste nagel in Mijn pols.

Wanneer jullie, Mijn gewijde dienaren, Mijn heilig Woord – dat jullie nu gegeven wordt – hekelen, drijven jullie de tweede nagel in Mijn andere pols.

Wat die arme zielen betreft die geen interesse hebben voor Mijn Leer of voor de redding die Ik de wereld schonk door Mijn kruisdood: zij hebben niemand om hen de weg te wijzen.

Zij zijn hier de slachtoffers. Zij worden niet naar Mij geleid. Er wordt hen de kans ontzegd om zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Ik roep thans al Mijn volgelingen op om zich voor te bereiden. De strijd onder de gelovigen zal weldra beginnen. De ene helft zal niet enkel deze boodschappen hekelen maar zij zullen ook trachten deze te verbieden.

De andere helft zal deze benutten om anderen te bekeren.

De eenvoudige, verdwaalde zielen, die Mij helemaal niet kennen, zullen Mij kennen zodra Ik hen tijdens de Waarschuwing de Waarheid openbaar.

Voor hen zal het gemakkelijker zijn om de Waarheid in te zien dan voor diegenen die zeggen dat ze van Mij houden maar die Mij nu verloochenen.

Dat is de reden waarom jullie moeten bidden om de genaden die jullie in staat stellen Mij te zien, Mij te horen en Mij toe te laten jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Geloof nooit dat het gemakkelijk zal zijn om Mij – vooral in deze tijd, de eindtijd – werkelijk te volgen.

Want deze keer zal stil eerbetoon aan Mijn heilig Woord niet genoeg zijn.

Jullie zullen zoals een nieuwe rekruut in eender welk leger zijn. Jullie zullen jullie moeten bekwamen, jullie ziel doen herleven en tot Mij komen door de Sacramenten voordat jullie sterk genoeg en dapper genoeg zullen zijn om Mijn heilig Woord te verspreiden.

Jullie eerste taak zal bestaan uit de verspreiding van Mijn kruistochtgebeden.

Jullie, Mijn strijdmacht, zullen de grootste kruistocht ooit voeren van Mijn heilige missie op aarde. Jullie zullen klein starten maar zullen aanzwellen tot 20 miljoen.

De gebeden en het lijden van Mijn Restkerk kunnen genoeg zijn om de hele mensheid te redden. Vergeet nooit dat jullie gebeden de ziel van de zwaarste zondaars kunnen redden, zo krachtig is het gebed. Bereid jullie dus voor om samen te komen. Bereid jullie goed voor want er zullen pogingen ondernomen worden om jullie tegen te houden. Aanvaard de grove beledigingen die naar jullie geslingerd zullen worden.

Weet dat er allerlei argumenten jullie zullen voorgehouden worden om jullie te stoppen in jullie missie. Maar weet dat Ik jullie de weg wijs, jullie stuur en jullie sterk maak.

Weet tevens dat jullie, Mijn strijdmacht, verantwoordelijk zullen zijn voor de redding van miljoenen zielen. Zielen die helemaal geen hoop zouden gehad hebben.

Laat Mijn liefde jullie ziel raken en jullie eensgezind met elkaar verbinden, in vereniging met Mij, jullie Jezus.

Sta Mij toe jullie te bedekken met Mijn Kostbaar Bloed en laat Mij Mijn gaven schenken om jullie te helpen trouw te blijven aan Mij, zodat jullie Mijn oproep aan jullie op dit ogenblik nooit loochenen, hoe sterk de bekoring ook is.

Ik zegen jullie allen, Mijn sterke strijdmacht.

Ik zal jullie bij elke stap op de weg begeleiden in jullie opmars naar het Nieuw Tijdperk van Vrede.

Jullie geliefde Redder
Verlosser van de mensheid
Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

zondag 20 mei 2012

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie