Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

Ontvangen op donderdag 31 mei 2012
21.00 u
Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Denk er altijd aan dat Satan de eerste zaadjes van twijfel in het hart van de uitverkoren zielen zaait.

De grootste afkeuring zal over deze boodschappen uitgestort worden door diegenen die intiem verenigd zijn met Mijn dierbare Zoon.

Wanneer Satan dat doet, wint hij zielen.
Laat hem dat niet doen, Mijn kind! Loop weg en laat je niet met hem in!

Mijn Zoon verdedigt Zijn heilig Woord nooit en zo zou jij evenmin mogen bezwijken voor deze bekoring.

De omvang van de satanische invloed neemt toe en verspreidt zich overal ter wereld.

Mijn arme kinderen lijden zozeer en Ik huil tranen van verdriet als Ik hun verslagenheid en smart zie.

Mijn kinderen, bid in deze tijd om vrede zodat overal Gods kinderen zich om kracht tot Mijn Zoon wenden.

Enkel een goddelijke tussenkomst, geschonken door de genaden die verleend worden door jullie gebeden, kunnen jullie pijn en lijden verlichten.

Mijn Zoon hunkert ernaar dat de zielen zich tot Hem wenden, want alleen Hij kan hun de troost bieden die zij nodig hebben. Niets anders zal soelaas bieden voor de kwelling die jullie nu doorstaan.

Ik verzoek jullie dringend, kinderen, om de maand juni te wijden aan de bekering van de mensheid en ervoor te zorgen dat zij streven naar redding.

Noem deze maand de ‘maand van de kruistocht om bekering’ en bid eendrachtig door middel van gebedsgroepen doorheen de wereld.

Hier is het kruistochtgebed voor de kruistocht om bekering.

Kruistochtgebed (58) ‘Gebed voor de kruistocht om bekering’

O lieve Jezus,
ik roep U op om al Gods kinderen te omhelzen
en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.

Laat iedere druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken
om hen af te schermen van de Boze.

Open het hart van allen,
in het bijzonder van de verharde zielen
en van diegenen die U kennen
maar die besmeurd zijn met de zonde van hoogmoed,
om neer te vallen en te smeken
dat het licht van Uw liefde hun ziel overspoelt.

Open hun ogen om de Waarheid te zien
zodat de dageraad van Uw Goddelijke Barmhartigheid
op hen zal neerstromen
waardoor zij bedekt worden met de stralen van Uw barmhartigheid.

Bekeer alle zielen door de genaden waar Ik U nu om vraag, lieve Jezus,
   (persoonlijke intentie).

Ik smeek U om barmhartigheid en bied U dit geschenk van vasten aan,
gedurende één dag elke week van deze junimaand,
als boetedoening voor alle zonden. Amen.

Kinderen, jullie moeten elke week gedurende één dag vasten in de junimaand.

Jullie moeten Mijn Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid dagelijks bidden.

Door dat te doen, kinderen, zullen jullie de ziel van miljoenen redden door de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 58

‘Gebed voor de kruistocht om bekering’

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

zondag 20 mei 2012

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie