Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

Ontvangen op maandag 28 mei 2012

20.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Wanneer de mens de onderrichtingen in de Heilige Bijbel verdraait, om deze te schikken naar zijn eigen agenda, beledigt Mij dat.

Maar wanneer Mijn gewijde dienaren gedeelten van de Heilige Bijbel afkeuren en terzijde leggen alsof deze van geen belang zijn, verloochenen zij Mij, de Mensenzoon.

Alles wat in de Heilige Bijbel vervat ligt, is afkomstig van Mijn Eeuwige Vader die elk afzonderlijk woord bekrachtigd heeft door Zijn gezalfden.

Geloof dat het heilig woord van God opgenomen is in Mijn Vaders Boek, dat niet één woord een leugen is.

Waarom trekken dan diegenen, die beweren geleerden en deskundigen te zijn in de waarheid die vervat ligt in de Heilige Bijbel, Mijn heilig woord in twijfel wanneer Ik dit in deze boodschappen jullie aanbied?

Mijn waarheid wordt nu nogmaals aan jullie gegeven om jullie geheugen op te frissen, om jullie te herinneren aan de Leer die daarin vervat ligt.

Mijn kinderen op aarde, weet dat de profetieën vervat in het Boek van Daniël en het Boek der Openbaring nog plaats moeten vinden.

Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring precies dat betekent.

Als er iets anders bedoeld werd, zou er een andere tijd opgegeven zijn.

Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, heeft haar opvattingen niet afgekondigd omdat zij deze nog niet gevormd heeft.

Mijn Restkerk, de resterende ranken van Mijn Katholieke Kerk op aarde, zal de ware betekenis van Mijn Tijdperk van Vrede op aarde begrijpen.

Jullie bevinden zich in de eindtijd, maar de aarde zal vernieuwd worden.

Ik roep tot jullie allen, Mijn gewijde dienaren. Mijn stem is hees door jullie te smeken om gehoor te geven aan Mijn heilige oproep vanuit de Hemel.

Ik, jullie geliefde Redder, heb tot op heden veel zieners en visionairen naar jullie gestuurd. Deze hielpen om jullie geest te openen voor de gebeurtenissen die nog gaan komen.

Ik heb tot nu gewacht om de laatste openbaringen aan de wereld bekend te maken. Ik zend nu Mijn laatste boodschapper, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, de zevende boodschapper, om het laatste hoofdstuk voor te bereiden.

Mijn stem is als de donder. Deze zal over de hele aarde gehoord blijven worden. Dit zal niet ophouden tot de dag dat Ik kom om te oordelen.

Nu luisteren jullie misschien niet naar Mij. Velen onder jullie zullen Mijn woord afwijzen met een arrogantie die Mij diep kwetst.

Anderen zullen, uit angst, Mij negeren omdat het op die manier gemakkelijker is. Maar weldra zullen de veranderingen, waarover Ik spreek, geschieden. Dan zal de waarheid jullie beginnen te dagen.

Ik roep jullie nu en zeg jullie dit: Ik wacht op jullie antwoord, ongeacht of dat nu is of in de toekomst.

Ik wacht. Ik zal dit geduldig blijven doen tot de dag dat jullie naar Mij komen gelopen om Mijn bescherming te zoeken.

Ik geef Mijn uitverkoren dienaren, diegenen die Ik in eerste instantie geroepen heb, nooit op!

Herinneren jullie je de eerste keer dat Ik jullie riep? Jullie voelden Mijn stem tot jullie ziel spreken, jullie aansporend om jullie in vereniging met Mij aan te sluiten. Kunnen jullie Mij nu horen?

Vraag Mij om jullie nu kenbaar te maken dat Ik het ben, jullie Jezus, die jullie smeekt erbij te komen, op te staan en Mij te volgen op deze laatste moeizame reis naar het Eeuwig Leven. Vrees Mijn oproep niet! Vertrouw Mij en zeg dit gebed om Mij te vragen jullie Mijn oproep te laten horen!

Kruistochtgebed (57) ‘ Gebed voor de geestelijkheid – Jezus, laat mij Uw roep horen’ 

O mijn lieve Jezus,
Open mijn oren voor de klank van Uw stem.
Open mijn hart voor Uw liefdevolle roep.
Vervul mijn ziel met de Heilige Geest
zodat ik U kan herkennen in deze tijd.
 
Ik bied U mijn nederige trouw
aan alles wat U van Mij vraagt.
Help mij om de waarheid te onderscheiden, op te staan, te antwoorden en Uw stem te volgen
zodat ik U kan helpen om de zielen van de hele mensheid te redden.
 
Uw Wil is mijn bevel.
Geef mij de moed om mij door U te laten leiden
zodat ik de wapenrusting kan opnemen
die nodig is om Uw Kerk naar Uw Koninkrijk te voeren.
Amen.

Denk eraan, Ik, Jezus Christus, zal nooit toestaan dat Mijn gewijde dienaren van de weg van de waarheid afdwalen. Ik zal op elke hoek, aan elke straat staan en jullie de juiste richting wijzen.

Jullie kunnen dit soms frustrerend vinden. Jullie kunnen verward zijn. Jullie willen de waarheid misschien niet horen. Jullie kunnen bang zijn. Maar weet dit:

Ik zal altijd van jullie houden. Ik zal altijd aan jullie zijde staan.

Ik zal jullie nooit in de steek laten.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

zondag 20 mei 2012

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie