Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

Ontvangen op dinsdag 29 mei 2012

17.42 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Diegenen, uitgekozen voor de moeilijke missie ervoor te zorgen dat de zielen van de hele mensheid voorbereid worden op Mijn Tweede Komst, krijgen de opdracht de wereld toe te roepen.

Zij zullen weldra aansporen tot dringend gebed om diegenen te helpen die in de komende oorlogen zullen lijden.

De tijd, waarin oorlogen gaan uitbreken, is nabij en veel onschuldige zielen zullen de slachtoffers zijn van deze met haat vervulde terreur tegen Gods kinderen.

Velen zullen tijdens deze oorlogen in verschillende richtingen getrokken worden en in het Midden-Oosten zal er veel verwarring heersen.

Zo veel kleine oorlogen zullen escaleren.

Zo veel partijen die aanvankelijk in alle richtingen versplinterd zijn, zullen opgaan in slechts een klein aantal partijen.

Daarna zullen de grotere legers betrokken raken samen met veel naties die zich daarbij aansluiten.

Hoe rollen Mijn tranen om dit verschrikkelijk onheil, aangevoerd onder invloed van Satan die zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen wil doden.

Bid dat deze oorlogen afgezwakt worden.

Bid dat Gods kinderen door hun gebeden deze gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, kunnen afwenden.

Mijn liefste dochter, Satan zal momenteel alles doen wat in zijn macht ligt om de Katholieke Kerk aan te zetten jou aan te klagen en deze boodschappen als ketterij uit te roepen.

Je moet deze aanvallen negeren. Al diegenen, die Mijn onderrichtingen navolgen, moeten alleen maar hun hart volgen want zij zullen het gemakkelijk vinden om de waarheid te onderscheiden.

Als aan Mijn profeten vanuit de Hemel de genaden - om bestand te zijn tegen dergelijke vervolging – niet gegeven werden, zou Mijn heilig woord - Mijn instructies om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst – niet gehoord worden.

Als, vanaf het begin der tijden, de koppige volharding van al Gods profeten en Gods boodschappers er niet geweest was, zouden Gods kinderen nog steeds onwetend zijn.

Zodra de kennis jullie gegeven is, Mijn dierbare volgelingen, moeten jullie nooit bang zijn want dan volgen jullie het pad naar het Eeuwig Leven. Elk ander pad – los van de roemrijke, maar waardeloze, bekoringen die jullie naar het werelds vertoon toe trekken – zal jullie niet tot Mij voeren.

Want als, en wanneer, de leugens over Mijn Heilige Eucharistie beginnen op te duiken, moeten jullie dapper zijn en heengaan.

Bid om de kracht, de vastberadenheid en de moed om Mij te volgen op het uiteindelijke pad naar redding.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

zondag 20 mei 2012

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie