Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

Ontvangen op maandag 21 mei 2012

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Er staat nog zoveel werk te gebeuren om de zielen voor te bereiden op Mijn grootse barmhartigheid.

Ik doe een beroep op al diegenen, die van Mij houden, om intens te bidden om de wereldwijde bekering die Ik verlang.

Zovelen zullen in Mijn armen komen lopen, hun ziel overstromend van opluchting, omdat zij weten dat Ik het ben, hun geliefde Jezus, die hen wenkt.

Zovelen zullen de waarheid bestrijden wanneer deze hen aangeboden wordt. Het bewijs dat Ik zal openbaren, zal niet genoeg zijn om één enkel vlammetje van liefde in hun ziel te doen ontbranden.

Zij werden Mij ontroofd en toch willen zij niet bevrijd worden van hen overweldiger, het Beest, dat hun ziel verslonden heeft.

Verspreid Mijn woord zo snel als je kunt, Mijn dochter.

Negeer de beschimpingen, het grijnslachen en de spot van diegenen die proberen om jou tegen te houden.

Sta op en verkondig Mijn allerheiligste woord tot elke prijs.

Diegenen die beweren in Mijn naam te spreken en proberen jou te vernederen, kruisigen Mij. Het is niet jou dat zij kwellen maar Mij, hun geliefde Redder.

De menselijke opinie is niet belangrijk. Het enige wat telt, zijn deze zielen die Ik hevig verlang te redden.

Bid dit kruistochtgebed (55) als voorbereiding op de Waarschuwing.

O mijn lieve Jezus,
Open a.u.b. het hart van al Gods kinderen
voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.
 
Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden
met liefde en dankbaarheid.
Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden
en om te smeken om de vergeving van hun zonden
zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk.
Amen.

Weldra zullen vele miljoenen in de wereld luisteren naar Mijn oproep en meer zielen kunnen en zullen gered worden.

Vergeet nooit het belang van het dagelijks gebed van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid om zielen te redden.

Ga heen in vrede en liefde.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

zondag 20 mei 2012

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie