Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Restkerk, geïnspireerd door de profeet Henoch, zal overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken

Ontvangen op dinsdag 8 mei 2012

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom deze avond om jullie te zeggen dat een grote blijk van Mijn liefde en barmhartigheid zich nu zal manifesteren in het hart van gelovigen wijd en zijd.

Zij zullen in hun hart Mijn tegenwoordigheid voelen op een manier die zij niet zullen kunnen verklaren en zij zullen hun hart met het Mijne verenigen.

Dit geschenk zal hen sterk maken in Mijn geloof en zij zullen dagelijks hongeren naar Mijn tegenwoordigheid.

Ik verzoek dringend al Gods kinderen, die de vlammen van Mijn liefde hun ziel voelen overstromen, om Mijn Lichaam en Bloed zo vaak als zij kunnen in de Heilige Eucharistie te ontvangen.

Jullie, Mijn geliefde leerlingen, zullen het geschenk van Mijn Lichaam door de Heilige Eucharistie nodig hebben om jullie kracht te schenken.

Want jullie zullen elk greintje kracht nodig hebben wanneer jullie getuige zijn van het uiteenvallen van Mijn Heilige en Apostolische Katholieke Kerk.

Mijn Heilige Eucharistie zal ontheiligd worden, zoals Ik enige tijd geleden voorzegd heb.

Er zullen uitvluchten verzonnen worden om deze allerheiligste gave weer te geven als alleen maar een gebaar ter nagedachtenis aan Mijn kruisiging.

Mijn werkelijke tegenwoordigheid zal zeer spoedig gehekeld worden in het kader van een nieuwe, moderne Katholieke Kerk die andere religieuze kerken zal omvatten.

Eenmaal dit gebeurt, zal de liefde en devotie tot de Heilige Drieëenheid afnemen en wegvallen.

Als alternatief zullen valse goden deze plaats innemen. Terwijl dit zwaar zal worden, moeten jullie eraan denken dat Ik Mijn Kerk op aarde nooit zal opgeven.

Mijn trouw behoort de Kerk toe, die door Mij gesticht werd voordat Ik naar de Hemel opsteeg.

De Kerk, die op de rots gegrondvest werd door Mijn geliefde Petrus, kan niet en zal nooit omkomen.

Want Ik zal nu, in de eindtijd, Mijn Kerk leiden en Ik zal de profetieën, lang geleden voorzegd, hervatten.

Mijn evangeliën zullen door Mijn Restkerk gepredikt worden in elke hoek van de aarde.

Mijn Restkerk zal geïnspireerd worden door de profeet Henoch en dat zal, overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken.

De Heilige Geest zal het geloof van Mijn Restkerk – die nooit zal opgeven om de waarheid van de evangeliën tot aan de laatste snik te verkondigen – doen ontbranden.

Ga nu en bereid Mijn Restkerk voor door Mijn instructies te volgen.

Vertrouw altijd op Mij want alles zal goed komen.

Jullie geliefde Jezus 

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie