Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen

Ontvangen op maandag 7 mei 2012

18.19 u

Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn Kerken doorheen de wereld zeg Ik dit:

Weet dat Ik altijd bij jullie, aan jullie zijde, zal zijn zolang jullie Mijn allerheiligste woord verkondigen.

Tot Mijn Katholieke Kerk: hoewel je kwelling veroorzaakte ten gevolge van verdorven zonden, weet dat Ik je nooit in de steek zal laten, ook al heb je gezondigd. Maar weet dit:

Je geloof in Mij is niet zo sterk als het zou moeten zijn. Je houdt niet van Mij zoals je dat ooit deed.

Al de rijkdom die je vergaard hebt, schept een afstand tussen Mij - jullie Christus en Redder – en Gods gewone kinderen.

Je beklom zulke verheven hoogten dat Ik je niet kon bereiken en je Mijn hand niet kon aanbieden om je te vrijwaren van het bederf in je binnenste.

Door Mijn Petrus, op wiens rots je gebouwd werd, werd je in de waarheid onderwezen. En wat deed je?

Je bouwde dikke, stenen muren om je heen.

Dit veroorzaakte een gebrek aan communicatie met diegenen die je moest spijzen met Mijn Lichaam en Bloed waardoor hun ziel niet gevoed kon worden.

De eerbied die van jou vereist wordt, bij de toediening van Mijn

Allerheiligste Eucharistie, ging verloren toen je Mijn tegenwoordigheid afbrak.

Toen Vaticanum II nieuwe bepalingen afkondigde, werden deze geïntroduceerd door de verdorven vrijmetselaarskrachten binnen jouw wandelgangen.

Zij stelden listig nieuwe manieren voor, die beledigend zijn voor Mij, om Mijn Heilige Eucharistie toe te dienen.

Je zogenaamde verdraagzame leer verkondigde een reeks van leugens, waaronder de weigering om de macht van de Heilige Aartsengel Michaël te erkennen.

Hij is de beschermer van de Kerk tegen Satan. Deze krachten onder jullie, wisten dit. Dat is de reden waarom je een eind maakte aan al de gebeden die voor de Heilige Mis zijn hulp inroepen.

Vervolgens maakte je je schuldig aan de grootste onwaarheid: dat de hel niet gevreesd moet worden. Dat dit gewoon een metafoor was. Want deze leugen, door veel van Gods kinderen als de waarheid aanvaard, heeft tot het verlies van miljarden zielen geleid.

Hoe beledig je Mij! Ik vraag aan die nederige en gewijde dienaren van Mij om terug te keren naar Mijn Leer.

Sta nooit toe dat, te midden van jullie, de rijkdommen zich opstapelen en denk nooit dat deze aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.

Rijkdom, goud en macht – vergaard in Mijn naam – zal je ondergang betekenen. Je kunt geen voordeel halen uit Mijn heilig woord.

Je hebt geleden vanwege de manier waarop je Mij beledigd hebt.

Denk nooit dat Ik de schuld geef aan de vele, heilige Pausen die op de

Stoel van Petrus hebben gezeten. Hun missie is altijd beschermd geweest.

Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen die God niet vertegenwoordigen.

Zij haten God en hebben 50 jaar besteed aan het verspreiden van onwaarheden over de barmhartigheid van God.

Hun werken hebben geleid tot de ineenstorting van de Katholieke Kerk.

Dat was geen toeval. Het was opzettelijk en listig beraamd om het geloof van de Kerk te vernietigen. Om het eerbetoon van gewone Katholieken aan de ene ware God te vernietigen.

Daarvoor zal je nu afgevoerd worden naar de woestijn. Na Paus Benedictus zal je door Mij geleid worden vanuit de Hemel.

O, hoe heb je Mij doen wenen!

Ik doe een beroep op al Mijn gewijde dienaren - die de waarheid kennen - om stand te houden en Mij, jullie Jezus, na te volgen om in nederige dienstbaarheid de waarheid over Mijn Leer te verspreiden.

Jullie moeten de moed en de kracht vinden om uit de as te verrijzen.

Verwerp bovenal de leugens die jullie binnenkort door de Valse Profeet voorgehouden worden.

Hij zal de Katholieke Kerk versmelten met andere Kerken, waaronder heidense kerken, om één gruwel te worden.

Een ene-wereldkerk zonder ziel.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie