Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen

Ontvangen op dinsdag 8 mei 2012

12.30 u

Mijn kind, deze missie is miljoenen zielen aan het bekeren die anders verloren zouden gaan.

Je mag nooit het gevoel hebben dat de hindernissen, die op je weg gelegd worden, de verspreiding van de Heilige Geest tegen kunnen houden.

Mijn Zoon is zo ingenomen met al diegenen die het woord, dat Hij op dit moment aan de wereld meedeelt, navolgen.

De devotie door middel van jullie gebeden, kinderen, redt zoveel verdwaalde zielen. Vergeet nooit de kracht van het gebed! Zoveel kwaad werd verijdeld door jullie gebeden.

Het werk van de ene-wereldgroepering wordt nu verstoord en hun plannen in de war gestuurd.

Gods barmhartigheid is zo groot dat het gebed, welk kwaad dan ook in de wereld, kan inperken.

Het licht van de Heilige Geest neemt nu toe in kracht waardoor meer en meer zielen de waarheid van de Heer zullen inzien omdat dit overal opnieuw aangewakkerd wordt.

Kinderen, jullie moeten tot Mijn Vader blijven spreken en jullie devotie voor Hem doen toenemen.

Door de Vader, God de Allerhoogste, in naam van Zijn dierbare Zoon aan te roepen, zal Hij luisteren naar jullie gebeden en reageren.

Jullie zouden meer tot de Vader moeten roepen want het zal Hij zijn, de Allerhoogste God, die het lot van de wereld kan veranderen.

Het zal enkel door Mijn Zoon, Jezus Christus, zijn dat jullie de Vader kunnen benaderen. Bijgevolg is dit wat jullie moeten bidden:

Kruistochtgebed (52) ‘Gebed tot de Vader’

Mijn liefste Vader,
in naam van Uw dierbare Zoon
en ter nagedachtenis van Zijn lijden aan het kruis,
roep ik tot U.
 
U, Allerhoogste God,
Schepper van de wereld en van alles wat bestaat,
houd onze redding in Uw heilige handen.
Omhels al Uw kinderen,
met inbegrip van diegenen die U niet kennen
en diegenen die dat wel doen maar de andere kant uitkijken.
Vergeef ons onze zonden
en behoed ons voor de vervolging door Satan en zijn strijdmacht.
Neem ons in Uw armen en vervul ons met de hoop
die we nodig hebben om de weg van de waarheid te zien.
Amen.

 Ga heen in vrede.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie